CO FIT+

1 december 2020

Ambulante revalidatie Kwaliteit verbeteren en meten Zorgtechnologie

Door: GRZPLUS - CO-FIT+ team

Na een COVID-19 ziekenhuisopname het leven weer op de rit met CO-FIT+ revalidatieprogramma.

Door de COVID-19 pandemie ontstaat een nieuwe groep revalidanten waarvoor intensieve revalidatie cruciaal is. CO-FIT+ ondersteunt deze revalidanten en hun naasten om het leven na een ziekenhuisopname weer op de rit te krijgen. Het revalidatieprogramma is ook toepasbaar voor patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar waarbij er na COVID-19 besmetting, problematiek speelt waarbij een multidisciplinaire behandeling als nazorg zeer wenselijk is. Revalidatie is zelfs al mogelijk in de besmettelijke fase.

Het geriatrisch revalidatieprogramma CO-FIT+ is een multi- en interdisciplinair revalidatieprogramma. Het programma is opgesteld met specifieke behandeldoelen en bijbehorende acties voor de drie modules gebaseerd op de belangrijkste kenmerken bij COVID-19- revalidanten, zijnde; PICS, Pulmonaal en Deconditionering. Het programma bestaat uit een omschrijving van de doelen en daaraan gekoppelde acties in de opname-, behandel- en ontslagfase. Daarbij is een handleiding klinimetrie en handleiding bij de behandeldoelen opgesteld om de implementatie te ondersteunen. Lees hier meer over de achtergrond van CO FIT+.

Doorontwikkeling CO-FIT+

Naast een klinisch pad zijn er een ambulant programma en een 1e lijns geriatrisch revalidatieprogramma. In aanvulling op het programma zijn een Oefenboek voor de revalidant en een Screeningslijst ontwikkeld. Het oefenboek bevat informatie, adviezen en oefeningen van alle betrokken disciplines. De paramedici begeleiden de revalidant in het gebruik van dit boek.

De screeningslijst kan ingezet worden in de eerste lijn bij een cliënt die COVID-19 heeft doorgemaakt waarbij het vermoeden is dat er meer disciplines ingezet dienen te worden om de problemen van de cliënt goed aan te kunnen pakken. De uitkomst van de screeningslijst van de betreffende discipline (bijvoorbeeld vermoeden op benodigde inzet psychologie) wordt besproken met de huisarts, die vervolgens een verwijzing kan verzorgen.

Vrij beschikbaar voor andere organisaties

GRZPLUS stelt haar kennis beschikbaar voor andere geriatrische revalidatieorganisaties. Alle documenten van CO-FIT+ zijn groeidocumenten waarvan u hier altijd meest recente versie kunt bekijken en downloaden.

Heeft u ook interesse in het triage-instrument? Mail naar GRZPLUS, dan ontvangt u deze binnen twee werkdagen.

U vindt hier altijd de meest recente versie van het programma.

U vindt hier altijd de meest recente versie van het programma.

U vindt hier altijd de meest recente versie van het programma.

U vindt hier altijd de meest recente versie van handleiding Behandeldoelen revalidatieprogramma CO-FIT+.

U vindt hier altijd de meest recente versie van handleiding Klinimetrie revalidatieprogramma CO-FIT+.

Voor revalidanten die herstellen van COVID-19 is een Informatie/Oefenboek ontwikkeld.  Het oefenboek bevat informatie, adviezen en oefeningen van alle betrokken disciplines. De paramedici begeleiden de revalidant in het gebruik van dit boek.

Heeft u interesse in het Oefenboek CO-FIT+? Mail naar GRZPLUS, dan ontvangt u deze binnen twee werkdagen.

De screeningslijst CO-FIT+ kan ingezet worden in de eerste lijn bij een cliënt die COVID-19 heeft doorgemaakt waarbij het vermoeden is dat er meer disciplines ingezet dienen te worden om de problemen van de cliënt goed aan te kunnen pakken. De uitkomst van de screeningslijst van de betreffende discipline (bijvoorbeeld vermoeden op benodigde inzet psychologie) wordt besproken met de huisarts, die vervolgens een verwijzing kan verzorgen.

Heeft u interesse in de Sceeningslijst CO-FIT+? Mail naar GRZPLUS, dan ontvangt u deze binnen twee werkdagen.

Gerelateerde artikelen over CO-FIT+