Het begon allemaal in 2017 met de samenwerking tussen zorgorganisaties Omring en De Zorgcirkel en de Hogeschool van Amsterdam bij de ontwikkeling van een protocol voor heuprevalidatie (Hipper) bij De Zorgcirkel en de daaraan gekoppelde effectiviteitsstudie (So-Hip) bij zowel Omring als De Zorgcirkel. In 2018 lanceerden we de naam GRZPLUS voor het samenwerkingsverband van Omring en De Zorgcirkel, die bij die gelegenheid ook de samenwerking met de HvA in een convenant hebben vastgelegd. Inmiddels is GRZPLUS in de fase van consolidatie in de respectievelijke zorgorganisaties.

Topcare Erkend

Sinds maart 2020 is GRZPLUS Topcare Erkend. Na een succesvolle midterm Topcare evaluatie in juni ’22 mag GRZPLUS zich ook de komende twee jaar Topcare Erkend noemen! Een prachtige mijlpaal in het jaar waarin GRZPLUS 5 jaar bestaat! Lees hier door over de viering van het eerste lustrum met alle GRZPLUS-medewerkers in november ’22.

5 jaar GRZPLUS

We bouwen al 5 jaar succes voort op onze basis. De aandacht gaat uit naar onderzoek, kennis ontwikkelen, delen en het door-ontwikkelen van een wetenschappelijke agenda. Een eerste resultaat is de ontwikkeling van het revalidatieprogramma CO FIT+. Ook bouwen we de bestaande GRZPLUS-organisatie verder uit, verantwoordelijkheden lager in de organisatie, onderling afstemmen en verder ontwikkelen van herstel gerichte zorg waaronder ELV, aandacht voor voeding en herstel en behandelaren participeren in onderwijs.

Kennisbank GRZ

Wat we weten, doen en onderzoeken, is er voor iedereen. Bekijk onze Kennisbank GRZ.