Hogeschool van Amsterdam

Samenwerking Hogeschool van Amsterdam

GRZPLUS en de Hogeschool van Amsterdam hebben in een convenant uitgesproken een structurele samenwerking met elkaar aan te gaan, met als doel het bevorderen van leren en innoveren, waarbij meerwaarde ontstaat voor cliënten, medewerkers, docent-onderzoekers en studenten. Eerdere samenwerking op het gebied van heuprevalidatie heeft aangetoond dat de organisaties elkaar kunnen versterken op het gebied van leren en innoveren.

Ga naar de Kennisbank GRZ om de HvA-onderzoeken te bekijken.

Voor de Hogeschool van Amsterdam biedt de samenwerking met GRZPLUS de kans om leren en onderzoeken nog meer met elkaar te verbinden en studenten en docenten/onderzoekers gezamenlijk te laten optrekken. Deelnemers van de Hogeschool van Amsterdam willen onderzoeksvragen helpen expliciteren (vraaggericht) en uitwerken in interdisciplinaire onderzoeksteams. In deze teams werken Hogeschool van Amsterdam-onderzoekers en lectoren, studenten en zorgprofessionals samen, zoveel als mogelijk in directe betrokkenheid met de doelgroep.

Doelstellingen van de samenwerking zijn de ontwikkeling van
  • Twee ontwikkelpraktijken waar innovatieve ideeën worden ontwikkeld en beoordeeld op toepasbaarheid in de geriatrische revalidatiezorg. Deze labs zijn een rijke leeromgeving voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam en juist ook voor de GRZPLUS-medewerkers en alle overige betrokkenen.
  • Een onderzoeks-/innovatieagenda gericht op topklinische zorg in de geriatrische revalidatiezorg.
  • Een interne en externe communicatiestrategie met uitgewerkt plan van aanpak.
  • Een plan van aanpak voor het uitbreiden van de samenwerking met thuiszorg.
Lector Oefentherapie – Dagelijks bewegen

Dr. Bart Visser heeft een belangrijke rol, samen met de projectmanager en het managementteam GRZPLUS, in het stroomlijnen van de samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, het betrekken van andere lectoren bij onderzoek en het initiëren van samenwerking op nieuwe thema’s.