Knowledge Brokers

Knowledge brokers zijn medewerkers die verbeterdoelen zoeken en uitwerken zodat revalidatie van de CVA-cliënt soepeler verloopt. GRZPLUS-medewerkers van Omring en De Zorgcirkel wordt gevraagd om goede ideeën te delen. Zij werken samen met CVA Knowledge Brokers uit andere zorgorganisaties en ziekenhuizen. Verbetering van de CVA-zorg is het doel. Door telkens gedurende één jaar aan één onderwerp te werken, is sprake van een structurele uitwerking in een verbetercyclus. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een app om zelfstandig thuis te oefenen tijdens de ambulante revalidatiefase. Een ander voorbeeld is het maken van een Revalidatie Tijdpad , waarbij het gehele proces van opname tot ontslag in kaart is gebracht. Dit geeft de revalidant een goed beeld wat hem of haar te wachten staat.

Knowlegde brokers 2019/2020

  • Omring: Daniëlle Smit, Sandra Jacobs (specialistisch neurologie wijkverpleegkundigen) en Astrid Preitschopf (master fysiotherapeut).
  • De Zorgcirkel: Deborah Mittelmeijer en Marisa Vaz (fysiotherapeuten), Els Rovers (teamcoach kortdurend herstel) en Claudia van Hijum (verpleegkundige stroke-unit)