Onderzoek

Er is voor de geriatrische revalidatiezorg nog beperkt informatie beschikbaar gebaseerd op gegevens uit kwantitatief en-of kwalitatief wetenschappelijk onderzoek (evidence based). Door practice based evidence en (wetenschappelijk) onderzoek op de voet te volgen en hieraan scholingen en implementatietrajecten te koppelen, verspreiden en implementeren we de informatie die er wel is binnen GRZPLUS. We ontwikkelen een database met al het lopende en afgeronde onderzoek en de daarbij behorende relevante stukken. Met regelmaat bezoeken we congressen, symposia en wonen we promoties bij van GRZ-collega’s. Ook zijn we als spreker of met een workshop aanwezig op relevante plaatsen. De GRZ-medewerkers van Omring en De Zorgcirkel zorgen dat zij op de hoogte van ontwikkelingen, uitkomsten van onderzoeken en door (interne) scholingen en presentaties.

Commissie onderzoek GRZPLUS

Een GRZPLUS-commissie onderzoek heeft als doel om praktijkgericht onderzoek, met focus op topzorg in geriatrische revalidatie, te initiëren, te coördineren en de resultaten te verspreiden. Daarnaast zorgt de commissie onderzoek voor opvolging van borging van resultaten in de praktijk. De commissie onderzoek bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines: zorg, medische dienst, paramedici, lector en senior onderzoeker. Lees hier door over de taken en de leden van de commissie.

Samenhang onderzoek en projecten GRZPLUS

Doel van praktijkgericht onderzoek bij GRZPLUS is relevante kennis voor de geriatrische revalidatie te ontwikkelen welke geïntegreerd wordt in de dagelijkse praktijk. Alle onderzoeken komen tot stand door co-creatie met partners, de professionals en de doelgroep. Er is een structurele samenwerking met de HvA, UNO-VUmc (ontwikkelpraktijk) en onderzoek wordt gekoppeld aan specifieke expertise van onderzoeksgroepen/universiteiten zoals het LUMC.

Praktijkonderzoeken

Vanuit de master Digitale innovatie voor zorg en welzijn is er een onderzoek naar de Hololens gedaan, waarvan resultaten veelbelovend zijn. Deze hebben aanleiding hebben gegeven voor nader onderzoek, dat aan het LUMC zal gaan plaatsvinden. De Hololens is al in gebruik op locatie Nicolaas. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. Er lopen inmiddels meerdere praktijkonderzoeken met studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Een voorbeeld is het onderzoek naar implementatie van de C-mill en innovatie op het gebied van revalidatieapparatuur, wat heeft geleidt tot een praktische handleiding voor behandelaren. Verder kijken we hoe we de uitkomsten van onderzoek goed kunnen borgen in de praktijk. We denken onder meer aan de opzet van een leesclub om een heldere vertaling te geven van wetenschappelijke literatuur naar de praktijk. Dit is direct ook een scholingsmoment voor leesclubleden hoe wetenschappelijke literatuur goed te interpreteren en te vertalen is naar de praktijk. Ook moeten de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek geborgd worden in de werkprocessen van de medewerkers. Per project komt hiervoor een plan van aanpak.

Onderzoeksagenda GRZPLUS
Onderzoeksagenda GRZPLUS

De thema’s van de onderzoeksagenda GRZPLUS sluiten aan bij de nationale onderzoeksagenda GRZ, wetenschapsagenda van Verenso, internationale ontwikkelingen en recent verschenen rapporten/artikelen/ proefschriften op het gebied van GRZ. Er is focus aangebracht in lijn met de ambities en sterke kanten van GRZPLUS. De sterke positie in GRZ en Thuiszorg in combinatie met het verder uitbouwen van de expertise op het gebied van zorgtechnologie maken het opportuun om de thema’s Ambulante GRZ, zorgtechnologie en Kwaliteit (relevante uitkomsten als (onderzoeks)thema voor de korte (2019-2020) en doorlopend naar lange termijn (2021-2022) te benoemen.

Het zwaartepunt komt te liggen op het snijvlak van de ontwikkeling van ambulante revalidatie met ondersteuning van zorgtechnologie (met daarbij passende klinimetrie). De revalidant staat centraal in deze 3 thema’s. Voor de lange termijn worden deze thema’s bestendigd door borging in de processen.

Lector Oefentherapie – Dagelijks bewegen

Dr. Bart Visser, is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke ontwikkeling/agenda van de geriatrische revalidatiezorg van GRZPLUS. Daartoe is voor de duur van een jaar, maar met de intentie van minimaal 3-4 jaar, de lector werkzaam ten behoeve van GRZPLUS. Bart Visser is daarmee een van de boegbeelden van de samenwerking en bevordert intensieve samenwerking tussen de partners.

De lector zal, samen met anderen, publiceren, lezingen houden, onderwijzen, etc. Ook wordt verwacht dat de lector bijdraagt aan het verwerven van subsidies voor onderzoek. De lector participeert in het overleg met andere Topcare-partijen en draagt bij aan het ontwikkelen van een landelijke wetenschappelijke agenda voor geriatrische revalidatie.

Bart Visser heeft een belangrijke rol, samen met de projectmanager en het managementteam GRZPLUS, in het stroomlijnen van de samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, het betrekken van andere lectoren bij onderzoek en het initiëren van samenwerking op nieuwe thema’s.

Promotie Marije Holstege

Marije Holstege

Senior onderzoeker

Dr. Marije Holstege is bij GRZPLUS aangesteld als senior onderzoeker en directieadviseur. Marije Holstege is samen met Bart Visser verantwoordelijk voor de wetenschappelijke ontwikkeling/agenda van de geriatrische revalidatiezorg binnen GRZPLUS. Daarbij is zij medeverantwoordelijk voor het inrichten van een wetenschappelijke infrastructuur om wetenschap te integreren in de dagelijkse praktijk. Marije en Bart zijn linking pin naar universiteiten, waarbij onderzoek wordt gekoppeld aan specifieke expertise van onderzoeksgroepen/universiteiten. Marije begeleidt postmasterstudenten in de functie van junior onderzoeker bij vervolgonderzoek met de mogelijkheid tot promoveren.