Topcare

Op de foto:  Jolanda Buwalda van Omring en Ronald Buijs van De Zorgcirkel (rechts op foto) ontvingen op 11 maart ’20 uit handen van Topcare-directeur David Engelhard (links) het predicaat.

Sinds maart 2020 is GRZPLUS Topcare Erkend.

Topcare-organisaties* staan voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die langdurige zorg nodig hebben. Organisaties met het Topcare-predicaat werken onder meer aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en behandeling door praktijk- en wetenschappelijk onderzoek en langdurige samenwerking met universiteiten en hogescholen (zoals GRZPLUS doet met de HvA en VU). Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar de beste vormen van geriatrische revalidatiezorg (GRZ), zodat mensen weer zo snel mogelijk naar huis kunnen.

Een Topcare-centrum moet voldoen aan een aantal scherp geformuleerde criteria en doorlopen een zorgvuldige visitatieprocedure. GRZPLUS doorliep de procedure, een spannende en intensieve weg, waar we met dank aan veel GRZPLUS collega’s telkens stappen in zetten.

Op 28 februari ’19 ontving stichting Topcare de zelfevaluatie van GRZPLUS. Op 20 maart kwam de visitatiecommissie naar GRZPLUS-locaties Lindendael en Westerhout voor de proefvisitatie. De commissie heeft kort hierna aangegeven dat GRZPLUS versneld op mocht voor het Topcare-predicaat.

GRZPLUS doorliep vervolgens de Toetredingsvisitatie. Vooraf vond een uitgebreide zelfevaluatie. Daarna volgde een bezoek van de visitatiecommissie op 11 november 2019 aan Omring-locatie Den Koogh in Den Helder en het Zorgcirkel Transitorium in Purmerend. Tijdens de visitatie vonden er gesprekken plaats met revalidanten, medewerkers (van verschillende locaties) en ketenpartners.

Woensdag 11 maart 2020 ontving GRZPLUS het Topcare-predicaat uit handen van Topcare-directeur David Engelhard. GRZPLUS is het eerste samenwerkingsverband van Nederland dat het predicaat van Stichting Topcare Nederland krijgt. Samen met Zonnehuisgroep Amstelland en Vivium is GRZPLUS nu een van de  gespecialiseerde geriatrische revalidatieorganisaties in Nederland met het Topcare-predicaat.

Leestip: artikel ‘GRZ-onderzoek opzetten is als een zeiltocht zonder kompas’ van Topcare over de ontwikkelpraktijk en de eerste Topcare Praktijk- en Wetenschapsdag 2019.