Topcare

Topcare-organisaties* staan voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die langdurige zorg nodig hebben. Organisaties met het Topcare-predicaat werken onder meer aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en behandeling door praktijk- en wetenschappelijk onderzoek en langdurige samenwerking met universiteiten en hogescholen (zoals GRZPLUS doet met de HvA en VU). Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar de beste vormen van geriatrische revalidatiezorg (GRZ), zodat mensen weer zo snel mogelijk naar huis kunnen.

Een Topcare-centrum moet voldoen aan een aantal scherp geformuleerde criteria en doorlopen een zorgvuldige visitatieprocedure. GRZPLUS doorloopt ook de procedure, een spannende en intensieve weg, waar we met dank aan veel GRZPLUS collega’s telkens stappen in zetten.

Op 28 februari ’19 ontving stichting Topcare de zelfevaluatie van GRZPLUS. Op 20 maart kwam de visitatiecommissie naar GRZPLUS-locaties Lindendael en Westerhout voor de proefvisitatie. De commissie heeft kort hierna aangegeven dat GRZPLUS versneld op mocht voor het Topcare-predicaat.

GRZPLUS maakt zich momenteel op voor de laatste stap: het doorlopen van de Toetredingsvisitatie. Vooraf vindt er een uitgebreide zelfevaluatie plaats die wordt verwerkt in een document voor de commissie. Daarna volgt een bezoek van de visitatiecommissie op 11 november 2019 aan Omring-locatie Den Koogh in Den Helder en het Zorgcirkel Transitorium in Purmerend. Tijdens de visitatie vinden er gesprekken plaats met revalidanten, medewerkers (van verschillende locaties) en ketenpartners.

* Vivium is een van de organisaties dit het predicaat al heeft voor de GRZ. Lees hun verhaal.

Leestip: artikel ‘GRZ-onderzoek opzetten is als een zeiltocht zonder kompas’ van Topcare over de ontwikkelpraktijk en de eerste Topcare Praktijk- en Wetenschapsdag 2019.