Topcare-predicaat voor GRZPLUS van Omring en De Zorgcirkel

11 maart 2020

Topcare-predicaat voor ambitieuze revalidatiezorg

Woensdag 11 maart 2020 ontving GRZPLUS het Topcare-predicaat uit handen van Topcare-directeur David Engelhard. GRZPLUS is het eerste samenwerkingsverband van Nederland dat het predicaat van Stichting Topcare Nederland krijgt. Samen met Zonnehuisgroep Amstelland en Vivium is GRZPLUS nu een van de  gespecialiseerde geriatrische revalidatieorganisaties in Nederland met het Topcare-predicaat.

De uitreiking werd feestelijk gevierd door de GRZPLUS-medewerkers.

Het is de kers op de taart voor de samenwerking tussen De Zorgcirkel en Omring. Het Topcare-predicaat laat o.a. zien dat de professionals binnen GRZPLUS investeren in onderzoek en innovatie, nieuwe behandelmethoden ontwikkelen, samenwerken in de keten en kennis delen in de sector.

De Topcare-erkenning is de kers op de taart voor de samenwerking tussen De Zorgcirkel en Omring voor sneller, beter en prettiger herstel van ouderen na bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of een heup- of knieoperatie. Het Topcare-predicaat laat o.a. zien dat de professionals binnen GRZPLUS investeren in onderzoek en innovatie, nieuwe behandelmethoden ontwikkelen, samenwerken in de keten en kennis delen in de sector. Samen met Zonnehuisgroep Amstelland en Vivium is GRZPLUS nu een van de gespecialiseerde geriatrische revalidatieorganisaties in Nederland met het Topcare-predicaat.

Topcare

Topcare is een initiatief van verpleeghuisorganisaties die werken aan voortdurende verbetering van zorg. Zes jaar geleden nam een aantal instellingen, onder de vlag van stichting Topcare, het initiatief om op een reeks specialismen kennis te verdiepen door nadrukkelijk de verbinding te leggen tussen praktijk en onderzoek. Stichting Topcare richt zich op de volgende specialismen: ziekte van Huntington, syndroom van Korsakov, geriatrische revalidatie en gerontopsychiatrie. Topcare-organisaties dragen aantoonbaar bij aan verbetering van de zorg in de hele zorgsector. Het zijn dynamische organisaties voor complexe zorg die een onderzoekscultuur ontwikkelen in samenwerking met hogescholen, universiteiten en academische verpleeghuisnetwerken.

Toelatingstraject voor Topcare

Voor het behalen van een Topcare-predicaat doorlopen zorgorganisaties een intensief toelatingstraject, met uitgebreide toelatingscriteria (zie ook www.topcare.nl) en meerdere momenten van (zelf)evaluatie. In een periode van ruim een jaar bezocht de visitatiecommissie van Stichting Topcare meerdere GRZPLUS-locaties en sprak met cliënten, familie, cliëntenraad, vrijwilligers en bovenal medewerkers. Tijdens deze visitaties werd gekeken naar hoe GRZPLUS het werk organiseert, onderzoek doet en verbeteringen realiseert.

GRZ, geriatrische revalidatiezorg

Revalidatie is veelal topsport en een teamsport. Dit maakt revalidatie op oudere leeftijd lastig: de vitaliteit neemt af en de afhankelijkheden nemen toe. Wanneer ouderen na een ziekenhuisopname niet fit genoeg zijn en er revalidatiedoelen zijn waar meerdere behandelaren voor ingeschakeld moeten worden, kan revalidatie geïndiceerd zijn. Er wordt bijvoorbeeld met de revalidant gewerkt aan verbetering van spierkracht en conditie, de voedingstoestand of leren omgaan met blijvende beperkingen.

GRZPLUS werkt voor diverse groepen aan vernieuwende, meer optimale behandelmethoden voor op zowel de revalidatie-afdelingen, als in de keten en in de thuissituatie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onderwijs, wetenschap en andere zorg-/ revalidatieorganisaties, waaronder de Hogeschool van Amsterdam, Heliomare en UNO. De kennis en innovaties die we opdoen, delen we met de zorgsector, patiëntenorganisaties en brancheorganisaties. De medewerkers op de revalidatie-afdelingen bouwen hiervoor de juiste kennis en ervaring op en krijgen volop ontwikkelkansen.