Afdeling GRZPLUS ingezet als COVID-19 unit

30 maart 2020

Op maandag 23 maart zijn in zowel De Zorgcirkel-locatie De Meeuwvleugel als het Dijklander Ziekenhuis COVID-units geopend met een capaciteit van in totaal 52 patiënten. Samenwerkende zorgorganisaties in de regio – waarin bestuurders van ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en VVT (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) zijn vertegenwoordigd – hebben daartoe besloten. Op de afdelingen zullen voornamelijk oudere coronapatiënten uit de hele regio worden verpleegd.

Dijklander ziekenhuis
De huidige afdeling GRZPLUS Kortdurend Herstel in het Dijklander Ziekenhuis is volledig vrijgemaakt om maximaal 14 coronapatiënten op te kunnen nemen. Deze patiënten zijn medisch gezien klaar in het ziekenhuis, maar hebben nog langer de tijd nodig om te herstellen. Doel van deze plekken is om het ziekenhuis te ontlasten, zodat zij de opnamecapaciteit kunnen behouden om weer acute patiënten op te kunnen nemen.

Zorgcirkel Meeuwvleugel
In De Meeuwvleugel, vlak naast Zorgcirkel Jaap van Praaghuis, is een COVID-unit ingericht met ruimte voor in totaal 38 patiënten. Het gaat hierbij vooral om nog zelfstandig wonende ouderen, ook die met dementie, die niet direct in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden maar wel meer zorg en ondersteuning nodig hebben dan de thuiszorg op dit moment kan bieden aan coronapatiënten. Met speciaal vervoer van het Rode Kruis worden deze mensen tijdelijk naar De Meeuwvleugel gebracht.