Onderzoeksagenda

GRZPLUS heeft de thema’s van de onderzoeksagenda GRZPLUS vastgesteld. De sterke positie in GRZ en Thuiszorg in combinatie met het verder uitbouwen van de expertise op het gebied van zorgtechnologie maken het opportuun om voor de korte (2019-2020) en doorlopend naar lange termijn (2021-2022) de volgende thema’s te benoemen.

  • Ambulante GRZ
  • Zorgtechnologie
  • Kwaliteit meten/klinimetrie

Het zwaartepunt komt te liggen op het snijvlak van de ontwikkeling van ambulante revalidatie met ondersteuning van zorgtechnologie (met daarbij passende klinimetrie). De revalidant staat centraal in deze 3 thema’s. Voor de lange termijn worden deze thema’s bestendigd door borging in de processen.

De thema’s van de onderzoeksagenda GRZPLUS sluiten aan bij de Nationale Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg  de wetenschapsagenda van Verenso, internationale ontwikkelingen en recent verschenen rapporten/artikelen/proefschriften op het gebied van GRZ. Er is focus aangebracht in lijn met de ambities en sterke kanten van GRZPLUS.

Op pagina 16 t/m 19 van de Kennisagenda ouderenzorg, vindt u de Kennisagenda Thema geriatrische revalidatie.

Kennisagenda Langdurige ouderenzorg d.d. juli 2022