GRZPLUS werkt nauw samen met partners. Samen willen we de zorg voor de revalidant nog verder verbeteren, vernieuwen en innovaties doorvoeren.

 • We hebben ketensamenwerkingen met het Dijklander Ziekenhuis en de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ). Het doel hiervan is dat de patiënt het traject van opname in het ziekenhuis, de revalidatie en de terugkeer naar huis zo soepel en eenvoudig mogelijk doorloopt, met een zo optimaal mogelijk resultaat.
 • GRZPLUS neemt met meerdere zorgaanbieders actief deel aan de CVA-ketens binnen de betreffende regio’s.
 • Deelname door specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist aan het multidisciplinair overleg neurologie in de betrokken ziekenhuizen.
 • Deelname aan en ontwikkeling van heup-herstelketen en COPD-keten met de ziekenhuizen.
 • Zinnige en zuinige zorg door ligduurverkorting (herstelafdelingen Dijklander ziekenhuis en NWZ).
 • Maandelijks overleg tussen de geriaters/ouderenpsychiaters, waarin casuïstiek wordt besproken.
 • Maandelijks behandeling en casuïstiek bespreking door de revalidatiearts op de revalidatielocaties.
 • Deelname aan landelijke netwerken en ketens, zoals ParkinsonNet, door verschillende van onze paramedici.
 • Ketenspoedzorg op de spoedeisende hulp en de huisartsenposten Hoorn en Den Helder (onderdeel van subacute keten ouderenzorg Kop NH).
 • Overleg met omliggende gemeentes door ergotherapeuten.
 • Samenwerking met stichting MEE & de Wering voor het organiseren van nazorg in de regio’s Alkmaar en Purmerend.
Academische ontwikkelpraktijk GRZ

Om wetenschap en praktijk nog beter op elkaar te laten aansluiten start in 2019 de Ontwikkelpraktijk GRZ. De praktijk voor wetenschappelijk onderzoek binnen de geriatrische revalidatie is een initiatief van GRZPLUS, Naarderheem van Vivium Zorggroep, Zonnehuisgroep Amstelland en UNO-VUmc.

Op de eerste Topcare Praktijk- en Wetenschapsdag werd – als verrassing voor de aanwezigen – een overeenkomst getekend voor de Ontwikkelpraktijk GRZ. Op de foto v.l.n.r. Marco Wisse (Vivium Zorggroep), Anne Verldhof (Omring) , Ronald Buijs (De Zorgcirkel), Nelleke Vogel (Zonnehuisgroep Amstelland) en Cees Hertogh (UNO-VUmc).

Vanuit het veld ontwikkelen de nieuwe partners de thema’s ambulante revalidatie en kwaliteit van zorg. Dit betekent dat binnen de zorgcentra medewerkers en onderzoekers samen praktijkonderzoek doen, gebaseerd op wat ze zien gebeuren op de werkvloer.

Lees het artikel ‘GRZ-onderzoek opzetten is als een zeiltocht zonder kompas’ van Topcare over de ontwikkelpraktijk en de eerste Topcare Praktijk- en wetenschapsdag.