Sneller, beter en prettiger herstel van ouderen

Met GRZPLUS willen zorgorganisaties Omring en De Zorgcirkel topzorg verlenen aan geriatrische patiënten die tijdelijke revalidatie nodig hebben. GRZPLUS staat voor een nog sneller, beter en prettiger herstel van ouderen na bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of een heup- of knieoperatie. Door de kruisbestuiving van de initiatiefnemers Omring en De Zorgcirkel, komt kennis, ervaring en onderzoek op het gebied van ouderenzorg en revalidatie bij elkaar. Op basis van deze gebundelde specialistische kennis worden alle stappen die een patiënt of cliënt doorloopt in het revalidatie- of hersteltraject beter ingericht. Een belangrijk aandachtspunt binnen GRZPLUS is het ontwikkelen van meer mogelijkheden voor revalidatie- en herstelzorg thuis. Door snellere en betere mogelijkheden voor revalidatie en herstel van ouderen thuis kunnen zij korter in het zieken- of verpleeghuis verblijven.

In 2020 heeft GRZPLUS het Topcare-certificaat behaald en werd een onderzoeksagenda geïntroduceerd.

Uitgangspunten van GRZPLUS
 • Bundelen kennis, ervaring en onderzoekscapaciteit
 • Focus op revalideren thuis
 • Sneller, beter en prettiger herstel voor revalidanten
 • Samenwerking met nieuwe partners

De Zorgcirkel en Omring zijn gespecialiseerd in ouderenzorg in Noord-Holland. Samen bieden zij zorg aan ruim 17.500 mensen vanuit 51 locaties en zorg aan huis. De organisaties bieden o.a. wijkverpleging, wonen met zorg, geriatrische revalidatie, thuisbegeleiding en dagbesteding.

Onze cliëntgroep

Geriatrische revalidatiezorg en herstelzorg (ELV hoog complex) is multidisciplinaire zorg gericht op verwacht herstel van functioneren en participatie bij kwetsbare ouderen na een acute aandoening of functionele achteruitgang. Ons doel is om deze kwetsbare ouderen te helpen terugkeren naar de thuissituatie, waarbij zij zo goed mogelijk deel kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven.

De cliënt en zijn of haar unieke zorgvraag staan centraal bij de zorg- en behandeling in het revalidatie- en hersteltraject. Door nauw overleg tussen cliënt, zorg en behandelaren brengen we op basis van de zorgvraag een individueel multidisciplinair revalidatie- of herstelplan tot stand. Gedurende het zorgproces evalueren we het plan voortdurend en zorgen voor afstemming tussen cliënt, zorg en behandelaren. We stellen bij als dat noodzakelijk is.

De thema’s waar GRZPLUS zich op focust
 • Verbeteren en ontwikkelen van huidige GRZPLUS-processen
 • Stimuleren van onderzoek (zowel wetenschappelijk als praktijkgericht) en het zijn van een lerende organisatie
 • Ontwikkelen van wetenschappelijk bewezen en innovatieve GRZPLUS
 • Ontwikkelen van ambulante GRZPLUS
 • Gemeenschappelijk GRZPLUS-management
 • Landelijke positie van GRZPLUS
 • Samenwerken met medisch-specialistische revalidatie