Sneller, beter en prettiger herstel van ouderen

GRZPLUS staat voor een nog sneller, beter en prettiger herstel van ouderen na bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of een heup- of knieoperatie. Door de kruisbestuiving van de initiatiefnemers Omring en De Zorgcirkel, komt kennis, ervaring en onderzoek op het gebied van ouderenzorg en revalidatie bij elkaar. Op basis van deze gebundelde specialistische kennis worden alle stappen die een patiënt of cliënt doorloopt in het revalidatie- of hersteltraject beter ingericht. Een belangrijk aandachtspunt binnen GRZPLUS is het ontwikkelen van meer mogelijkheden voor revalidatie- en herstelzorg thuis. Door snellere en betere mogelijkheden voor revalidatie en herstel van ouderen thuis kunnen zij korter in het zieken- of verpleeghuis verblijven.

De Zorgcirkel en Omring zijn gespecialiseerd in ouderenzorg in Noord-Holland. Samen bieden zij zorg aan ruim 17.500 mensen vanuit 51 locaties en zorg aan huis. De organisaties bieden o.a. wijkverpleging, wonen met zorg, geriatrische revalidatie, thuisbegeleiding en dagbesteding.

 

Uitgangspunten van GRZPLUS
  • Bundelen kennis, ervaring en onderzoekscapaciteit
  • Focus op revalideren thuis
  • Sneller, beter en prettiger herstel voor revalidanten
  • Samenwerking met nieuwe partners