Topcare-scholing 2020

20 november 2020

Corinne Klopper, John Koomen, Serena de Vries, Kim Essen, Tjili Kruit, Conny Zonneveld, Barend Kes, Madelon Schröder, Martin Harms en Paula Vonk

Hoe functioneren geriatrische revalidanten met een cognitieve beperking binnen het revalidatieklimaat van GRZPLUS?

Onderzoek in de praktijk begint met nieuwsgierigheid! GRZPLUS volgt de onderzoeksscholing ontwikkeld door Topcare. Op 22 oktober 2019 rondden tien GRZPLUS-collega’s de TOPCARE-scholing glansrijk af. De eerste groep werd gebeleid door Anne-Wil Heemskerk en Marije Holstege.

De groep deed onderzoek naar het functioneren van geriatrische revalidanten met een cognitieve beperking binnen het revalidatieklimaat van GRZPLUS. Tegenwoordig blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Indien er in de thuissituatie dan een extra ziekte ontstaat komen deze ouderen vaak op een geriatrische revalidatie plek (GRZ) terecht. Bij het ouder worden gaan de cognitieve functies achteruit. Dit is allemaal van invloed op het handelen en functioneren. Door de demografische ontwikkelingen worden ook geriatrische cliënten opgenomen met vaak al reeds aanwezige cognitieve beperkingen. Binnen de GRZ wordt er met regelmaat gesproken over het therapeutisch klimaat wat gezien wordt als een vereiste om cliënten te kunnen stimuleren datgene wat nodig is voor een terugkeer naar huis. Binnen GRZPLUS zijn elf uitgangspunten benoemd om een therapeutisch klimaat te vormen. Een van de elf punten is ‘de juiste cliënt op de juiste plek’ te krijgen. Onder werknemers heerst het idee dat geriatrische cliënten met cognitieve problematiek niet goed functioneren binnen het revalidatieklimaat van GRZPLUS.