Marije Holstege senior onderzoeker bij GRZPLUS

13 februari 2019
Marije Holstege (PhD in geriatrische revalidatie) startte in december 2018 als senior onderzoeker bij GRZPLUS. Zij houdt zich bezig met de vraag hoe we de kwaliteit van zorg voor de revalidanten verder kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door middel van inzet van nieuwe technologie. Ze werkt aan een onderzoeksagenda, doen praktijkgericht onderzoek, en houdt bij wat er gebeurt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. GRZPLUS werkt hiervoor samen met universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam.

Marije werkte eerst een aantal jaar als fysiotherapeut in de ouderenzorg. Daarna besloot zij verder te studeren. In 2017 promoveerde ze op het onderwerp GRZ aan het Leids Universiteit Medisch Centrum. Samen met collega’s uit de zorg, artsen, paramedici, onderzoekers en beleidsmakers werkt ze aan een gezamenlijke GRZPLUS missie: wetenschappelijk onderzoek verbinden met de dagelijkse praktijk.

Marije: “Juist omdat ik eerst als fysiotherapeut gewerkt heb ben ik goed in staat de verbinding te maken tussen wetenschap en de praktijk. GRZ is nog een vrij jonge onderzoekstak maar er komt steeds meer aandacht voor. Ik geloof dat mijn promotie onderzoek nog maar het derde was binnen dit specifieke onderwerp in Nederland”, vertelt Marije. “Grappig genoeg had ik tijdens mijn opleiding fysiotherapie eerlijk gezegd niet zoveel interesse in ouderenzorg. Maar na een stage was ik verkocht. Geriatrische revalidanten hebben vaak meerdere aandoeningen, juist die complexiteit maakt het een heel boeiende doelgroep om mee te werken.“

Enthousiast en ambitieus

Haar eerste weken bij GRZPLUS zijn positief. “Het is een hele enthousiast, ambitieus samenwerkingsverband. Iedereen houdt zich actief bezig met de vraag hoe we de kwaliteit van zorg voor de revalidanten verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door middel van inzet van nieuwe technologie. We werken aan een onderzoeksagenda, doen praktijkgericht onderzoek, en houden bij wat er gebeurt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dit doen we samen met universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam.

Toegankelijke proefschriften

Dit brengt Marije op een persoonlijke missie die voor GRZPLUS veel zal toevoegen. Ze pleit ervoor dat proefschriften en rapporten actief gebruikt worden om de geriatrische revalidatiezorg te verbeteren en niet in stoffige archieven verdwijnen. “Laten we zorgen voor toegankelijke vertalingen, ook voor niet-universitair geschoolde professionals met de insteek: wat kan ik hier als zorgprofessional mee?” Voor haar eigen proefschrift ‘The road to succesful geriatric rehabilitation’ voegde ze de daad bij het woord en maakte een factsheet in het Nederlands met daarin de hoofdlijnen en uitkomsten van haar proefschrift.

Marije werkt ook parttime voor Omring als onderzoeker/directie-adviseur en is daarnaast zelfstandig wetenschappelijk adviseur onder de naam science2care.