Commissie onderzoek GRZPLUS

9 juni 2020
Commissie onderzoek GRZPLUS

De commissie onderzoek GRZPLUS heeft als doel om praktijkgericht onderzoek, met focus op topzorg in geriatrische revalidatie, te initiëren, te coördineren en de resultaten te verspreiden. Daarnaast zorgt de commissie onderzoek voor opvolging van borging van resultaten in de praktijk. De commissie onderzoek bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines: zorg, medische dienst, paramedici, lector en senior onderzoeker.

Leden onderzoekscommissie GRZPLUS

Leden commissie onderzoek GRZPLUS (v.l.n.r.): Shanna Maas, Tom Groot, Saskia Drijver, Judy Bakker, Marije Holstege, Bart Visser, Conny Zonneveld, Charlotte Eskens. Niet op foto: Anja Willems en Carola Stam.

Wat doet de commissie onderzoek GRZPLUS?
 • Draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van de onderzoekagenda.
 • Initieert onderzoek binnen de ‘Ontwikkelpraktijken’ van GRZPLUS.
 • Haalt praktijkvragen op bij collega’s en is klankbord op gebied van onderzoek voor collega’s.
 • Is een klankbord voor de vertegenwoordigers van Omring en De Zorgcirkel in het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO).
 • Stimuleert samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstellingen en universiteiten.
 • Is een adviescommissie van het MT-GRZPLUS.
 • Heeft een signalerende functie op landelijke en internationale wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van GRZ.
 • Initieert kennisbijeenkomsten.
 • Draagt bij aan coördinatie van onderzoek door.
 • Beoordeelt externe onderzoeksvoorstellen op kwaliteit en lokale uitvoerbaarheid. De beoordeling dient als advies aan kwartiermakers GRZPLUS.
 • Is een centraal punt ter overzicht van lopend onderzoek binnen GRZPLUS.
Leden
 • Bart Visser (Lector HvA)
 • Marije Holstege (Senior Onderzoeker)
 • Judy Bakker (Ergotherapeut, Junior onderzoeker)
 • Anja Willems (Specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ)
 • Saskia Drijver (Fysiotherapeut, junior onderzoeker)
 • Jitske Spaargaren(Verpleegkundige)
 • Carola Stam (fysiotherapeut)
 • Tom Groot (Specialist Ouderengeneeskunde)
 • Shanna Nauta (ET)
 • Conny Zonneveld (Verpleegkundige)
 • Charlotte Eskens (fysiotherapeut)