GRZPLUS introduceert CO FIT+

11 mei 2020

Vanaf 11 mei 2020 biedt GRZPLUS het multi- en interdisciplinaire GRZ-programma CO FIT+. Het is een compleet geriatrisch revalidatieprogramma voor COVID-19 patiënten, dat op deze website is te downloaden.

Door de pandemie ontstaat een nieuwe groep revalidanten waarvoor intensieve revalidatie cruciaal is. CO FIT+ ondersteunt deze revalidanten en hun naasten om het leven na een ziekenhuisopname weer op de rit te krijgen.

Als houder van het Topcare-predicaat vinden wij het onze verantwoordelijkheid onze kennis en ervaringen breed in te zetten voor COVID-19 patiënten. We delen dan ook het behandelprogramma met anderen om zo bij te dragen aan het verkleinen van de gevolgen van COVID-19 besmettingen en een sneller herstel.

Het revalidatieprogramma is ook toepasbaar voor patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar waarbij er na COVID-19 besmetting, problematiek speelt waarbij een multidisciplinaire behandeling als nazorg zeer wenselijk is. Revalidatie is zelfs al mogelijk in de besmettelijke fase.

CO FIT+ wordt geboden op de GRZPLUS-locaties in Purmerend, Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Daarnaast is ook ambulant (en in de 1ste lijn) revalideren mogelijk. Hiervoor is een speciale doorvertaling van het programma gemaakt.

GRZPLUS stelt haar kennis beschikbaar voor andere geriatrische revalidatieorganisaties en biedt ook het triage-instrument, de klinimetrie handleiding en de behandelinhoudelijke handleiding.

Kijk hiervoor op de pagina revalidatieprogramma’s.

Ernstige klachten na COVID-19

Patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis en/of op de intensive care, hebben na COVID-19 besmetting vaak ernstige longklachten, problemen met bewegen, verminderde conditie, geheugenklachten als ook emotionele problemen en PTSS. Voor de naaste familie heeft COVID-19 ook veel impact. Binnen de geriatrische revalidatie is bij uitstek expertise in de revalidatie van complexe meervoudige problematiek bij vaak kwetsbare laag belastbare personen.

Bij de COVID-19 revalidanten wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met Post Intensive Care Syndroom (PICS), de-conditionering en patiënten met pulmonale klachten of een combinatie hiervan, al dan niet herstellend of nog curatief in het COVID-ziekteverloop. Iedere groep heeft specifieke behandeldoelen binnen het revalidatieprogramma CO FIT+. Er is aandacht voor kwetsbaarheid, laagbelastbaarheid, voedingstoestand, longrevalidatie en ook wordt er met lichamelijke en mentale klachten rekening gehouden.

Doorontwikkeling Verenso behandeladvies naar praktijkgericht programma

Voor het ontwikkelen van het revalidatieprogramma CO FIT+ is het behandeladvies POST COVID-19 geriatrische revalidatie van Verenso als leidraad gebruikt. Dit is aangevuld met de kennis en expertise van de eigen professionals, evidence based richtlijnen vanuit de beroepsverenigingen en kennis uit wetenschappelijk onderzoek o.a. op gebied van geriatrische (long-)revalidatie en post IC-revalidatie (REACH netwerk). Dit laatste komt voort uit de nauwe samenwerking tussen GRZPLUS, het LUMC en de Hogeschool van Amsterdam. GRZPLUS draagt daarnaast bij aan de doorontwikkeling van de landelijke richtlijn van Verenso.

En de ontwikkeling gaat ook door. GRZPLUS wil ervaringen en nieuwe inzichten uit de wetenschap en praktijk gebruiken om het programma verder door te ontwikkelen, het is daarmee nadrukkelijk een groeidocument.