Succesvol gebruik eHealth bij CO-FIT+ geriatrisch revalidatieprogramma

6 april 2021

Om post-COVID-19 revalidanten op afstand goed te kunnen ondersteunen bij hervatten van de ‘Activiteiten van het Dagelijks Leven’ (ADL) en begeleiding bij energieverdeling, wordt er in het CO-FIT+ revalidatieprogramma gebruikt gemaakt van activiteitenmonitoring via de Hipper en in beperkte mate van beeldbellen. Dit project eCO-FIT+ heeft als doel de ervaringen van zorgprofessionals en revalidanten met het CO-FIT+ geriatrisch revalidatieprogramma en het gebruik van eHealth (Hipper en beeldbellen) te onderzoeken. In het project eCO-FIT+is een half jaar gebruik gemaakt van een continu kort-cyclisch proces van onderzoeken en ontwikkelen, gezamenlijk met cliënten (en naasten) en professionals, door middel van actie-onderzoek. Tijdens eCO-FIT+ werden er ervaringen verzameld en tussentijds teruggekoppeld aan de ontwikkelgroep van CO FIT+ revalidatieprogramma.

Door: MSc. Charlotte Eskens, Msc. Sanne Pellegrom, Dr. Marije Holstege, Dr. Margriet Pol en Dr. Bart Visser

In totaal hebben zeven interviews met revalidanten plaatsgevonden. De revalidanten ervaren het doormaken en het herstel van COVID-19 als een heftige periode, die een grote invloed op hun leven heeft gehad. Daarbij geven de revalidanten aan dat het ook een zware periode was voor hun mantelzorgers en wordt er belang aangegeven om de mantelzorger bij de revalidatie te betrekken. Er leeft ook de angst voor herbesmetting, waardoor o.a. revalidatielocaties worden vermeden in de ambulante setting.

Ga naar de GRZ Kennisbank voor de samenvatting van het onderzoek en de resultaten. Mail voor informatie of opvragen van het gehele rapport naar info@grzplus.nl.