eHealth bij CO-FIT+ revalidatieprogramma

7 april 2021

Ambulante revalidatie Kwaliteit verbeteren en meten Zorgtechnologie

MSc. Charlotte Eskens, Msc. Sanne Pellegrom, Dr. Marije Holstege, Dr. Margriet Pol en Dr. Bart Visser

Onderzoeksvraag: wat zijn de ervaringen vvan zorgprofessionals en revalidanten met het CO-FIT+ geriatrisch revalidatieprogramma en het gebruik van eHealth?

Door de coronapandemie is een nieuwe groep revalidanten ontstaan voor wie intensieve revalidatie cruciaal is. Het programma CO FIT+ van GRZPLUS ondersteunt deze revalidanten en hun naasten om het leven na corona weer op de rit te krijgen. Een groep ouderen die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis gelegen, kregen bij hun herstel een half jaar extra ondersteuning op afstand, vanuit het onderzoeksproject eCOFIT+ van GRZPLUS, de HvA (Urban Vitality) en HipperTherapeutics. Hun herstel werd intensief gevolgd via draagbare sensoren. Daarnaast konden de ouderen beeldbellen met hun zorgverleners. GRZPLUS, de HvA (Urban Vitality) en HipperTherapeutics dienden een voorstel in voor het project bij het ZonMw programma ‘COVID-19 Wetenschap voor de Praktijk’. De subsidie-aanvraag werd door ZonMw gehoneerd.

Mail voor informatie of opvragen van het gehele rapport naar info@grzplus.nl.

Resultaten onderzoeksproject eCOFIT+

  • De revalidanten zijn tevreden over de geboden CO-FIT+ revalidatie.
  • De revalidanten ervaren het doormaken en het herstel van COVID-19 als een heftige periode, die een grote invloed op hun leven heeft gehad. Daarbij geven de revalidanten aan dat het ook een zware periode was voor hun mantelzorgers en wordt er belang aangegeven om de mantelzorger bij de revalidatie te betrekken.
  • Er leeft ook de angst voor herbesmetting, waardoor o.a. revalidatielocaties worden vermeden in de ambulante setting.
  • Het is voor sommige revalidanten niet of slechts gedeeltelijk duidelijk waarom zij de Hipper dragen of hebben gedragen. Revalidanten geven aan dat het zelf (regelmatig) kijken naar de Hipper-data, bijdraagt aan een beter inzicht van activiteiten en stimulerend of (positief-)remmend kan werken op de uitvoering van activiteiten.
  • Revalidanten geven aan dat de Hipper niet alle activiteiten die belastend zijn meet, zoals statische activiteiten als vaatwasser uitruimen of fietsen op een hometrainer. Bijna alle revalidanten staan open voor het gebruik van beeldbellen.