Verslag EuGMS Athene ’21

1 december 2021

Marije Holstege, hoofdonderzoeker GRZPLUS en samenwerkingspartners van GRZPLUS waren op het EuGMS – European Geriatric Medicine Society in oktober ’21.  Judy Bakker presenteerde online een poster over het onderzoek naar AR. Marije vroeg wat collega’s was opgevallen tijdens het congres en maakte hier een ‘Weetjes-factsheet EuGMS in Athene’ over.

Lees door over het congres.

Een internationale groep van onderzoekers op het gebied van Geriatrische Revalidatie werkte samen om overeenstemming te krijgen over het doel en de inhoud van GR aangezien hier internationaal veel verschillen in zijn. Deze overeenstemming helpt de verdere samenwerking en vergelijking in internationaal perspectief en het van elkaar leren van best practices. De groep heeft een vertaling heeft gemaakt van de Nederlandse aanbeveling COVID-19 geriatrische revalidatie van Verenso naar een internationale aanbeveling: Guidance on the management of post-acute COVID 19 patients in geriatric rehabilitation. Lees door…

Poster en factsheets EuGMS