Wegwijs in domotica met nieuwe Domoticawijzer voor (revalidatie)zorg

8 februari 2022

Website DomoticaWijzer

Het projectteam “Wegwijs in domotica”  ontwikkelde een website om de cliënten en hun mantelzorgers kennis te laten maken met verschillende soorten domotica. Een team bestaat uit studenten van de minor Zorgtechnologie aan de Hogeschool van Amsterdam die samenwerken met professionals van de GRZPLUS en De Zorgcirkel. Het resultaat is de website DomoticaWijzer waar cliënten en mantelzorgers inzicht krijgen in het aanbod van domotica-oplossingen binnen de (revalidatie)zorg. De website is nog in ontwikkeling en komt online zodra deze klaar is.

Screenshot website DomoticaWijzer

.

De website heeft verschillende eindgebruikers. Denk hierbij aan de cliënten en hun mantelzorger(s), daarnaast zijn de zorgprofessionals ook een eindgebruiker. De website is op een eenvoudige en overzichtelijke manier opgesteld om hem zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor alle eindgebruikers.

Domotica in de revaldiatiezorg

Domotica is het automatiseren van het gebruik van elektronica in en om het huis om het leven makkelijker te maken. Zo kunnen revalidanten langer zelfredzaam thuis blijven wonen. Het gaat om verschillende hulpmiddelen met sensoren en computertechnologie (Kennisplein Zorg voor Beter, 2020). Denk hierbij aan: geautomatiseerde gordijnen, een alarmsysteem of automatische verlichting.

Methode

Op woensdag 22 september 2021 maakten de studenten kennis met Julia White en Marisa Vaz van De Zorgcirkel te Alkmaar. Zij werken hier als ergotherapeuten in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Na de kennismaking heeft er een inventarisatie plaatsgevonden bij de cliënten en hun mantelzorger(s). Dit in de vorm van een semigestructureerd interview. De resultaten zijn geanalyseerd, waarna de concept ideeën zijn opgesteld. Aan de hand van de verkregen informatie uit de interviews is een website gekozen als beste medium. Hierna is het programma van eisen is opgesteld. Door gebruik te maken van de ‘design thinking’ methode hebben er verschillende iteraties plaatsgevonden die geleid hebben tot de uiteindelijke versie van de website.