Topcare

15 oktober 2019

GRZPLUS maakt zich momenteel op voor de laatste stap in het doorlopen van de Toetredingsvisitatie voor het Topcare-predicaat. Er heeft een uitgebreide zelfevaluatie plaatsgevonden, die wordt verwerkt in een document voor de commissie. Daarna volgde een bezoek van de visitatiecommissie op 11 november 2019 aan Omring-locatie Den Koogh in Den Helder en het Zorgcirkel Transitorium in Purmerend. Tijdens de visitatie vinden er gesprekken plaats met revalidanten, medewerkers (van verschillende locaties) en ketenpartners.

Lees hier meer over Topcare en het toetredingstraject.