Topcare nieuws

Topcare-organisaties staan voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die langdurige zorg nodig hebben. Een Topcare-centrum moet voldoen aan een aantal scherp geformuleerde criteria. Na een zorgvuldige visitatieprocedure kunnen centra zo een Topcare-predicaat ontvangen.

GRZPLUS doorloopt ook de procedure, een spannende en intensieve weg, waar we met dank aan veel GRZPLUS collega’s telkens stappen in zetten.

Op 28 februari a.s. ontvangt stichting TopCare de zelfevaluatie van GRZPLUS. Op 20 maart komt de visitatiecommissie naar GRZPLUS-locaties Lindendael en Westerhout voor de proefvisitatie. Na dit bezoek is bekend in welke mate GRZPLUS voldoet aan de criteria om het predicaat te mogen voeren. Er is dan nog een jaar om m.b.v. de aanbevelingen GRZPLUS naar het gewenste niveau door te ontwikkelen. De laatste stap is het doorlopen van de Toetredingsvisitatie welke een jaar na de proefvisitatie zal plaatsvindt

Vivium is een van de organisaties dit het predicaat al heeft voor de GRZ. Lees hun verhaal.