Uitkomsten HvA onderzoeksprojecten bekend

13 februari 2019

GRZPLUS werkt meetbaar aan hogere kwaliteit van zorg en behandeling, door onder andere kennisbundeling en aansluiting van wetenschap op de praktijk.  HvA studenten presenteerden de uitkomsten van hun onderzoek waarvoor zij samen werkten met zorgprofessionals van GRZPLUS aan innovatieve ideeën voor de geriatrische revalidatiezorg. Zo versterken zij de keten van praktijk, scholing en onderzoek binnen de ouderenzorg. Lector Oefentherapie Bart Visser is vanuit de HvA verbonden aan GRZPLUS. Annemieke Ablij (projectmamanager GRZPLUS) is contactpersoon.

Uitkomsten projecten HvA studenten

Uitkomsten project Technologische arm-handfunctietraining

Annette van der Ban, Shanna Bond en Rikki van Roon:

Uit ons onderzoek bij Zorgcirkel Westerhout is gebleken dat de meeste participanten openstaan voor het gebruik van technologie in een behandeling. Voorwaarde hiervan is wel dat het niet te moeilijk moet zijn en dat zij zelf geen extra materiaal hoeven aan te schaffen. Ook hebben wij een lijst opgesteld met technologische materialen die uit ons onderzoek naar voren kwamen. Hieruit hebben wij een top 5 gemaakt die wat ons betreft momenteel het beste aansluit op de vragen en wensen binnen De Zorgcirkel. Vervolgonderzoek is nodig om te kijken welke technologische materialen geïmplementeerd en geaccepteerd kunnen worden binnen  Zorgcirkel Westerhout”.

Good Practices binnen GRZPLUS

Bart Admin, Cas Smits, Ana-Maria Vrvilo, Fouzia Bajnan en Shabana Bamyani

Er zijn in totaal zestien good-practices verkend van locatie Westerhout en Lindendael. Deze zijn in een verkenningsrapport schematisch weergegeven voor GRZPLUS. Met behulp van het verkenningsrapport kan GRZPLUS de zorgprofessionals versterken in hun rol bij het stimuleren van bewegen en het doen van (betekenisvolle) activiteiten bij geriatrische revalidanten. Het verkenningsrapport biedt de mogelijkheid om de zorgaanbod en de hiervoor benodigde kennis te verbeteren en te verbreden.

Ontwikkeling en implementatie van een interdisciplinaire longrevalidatie-programma voor ouderen met COPD.

Jeanine van Arnhem, Wendy Bart en Ilse Wielenga:

Voor ons afstudeerproject  bij Omring Lindendael hebben wij een multidisciplinaire groepsbehandelprogramma ontwikkeld voor mensen met COPD. Deze bestaat uit acht behandelingen waarin verschillende onderwerpen naar voren komen en verschillende disciplines samen de behandelingen begeleiden. Wilt u meer weten over dit behandelprogramma? Wij beantwoorden graag uw vragen, mailen kan naar: ilse.wielinga@hva.nl”.

Activity trackers

Ted Duivenvoorde & Menno IJzerman

Uit het literatuuronderzoek kwamen twee activity trackers naar voren: Actigraph wGT3X-BT en ActivPAL. Uit de interviews bij Zorgcirkel Westerhout en Novawhere is naar voren gekomen dat de zorgprofessionals het belangrijk vinden dat een activity tracker de hoeveelheid activiteit en de intensiteit van die activiteit meet. Dit zorgt er voor dat de therapeut meer inzicht in beweging verkrijgt. Daarnaast is de voorkeur van vele zorgprofessionals dat de activtity tracker makkelijk bruikbaar moet zijn voor patiënt en therapeut.

Beide activity trackers zijn valide en betrouwbaar bevonden en meten wat de zorgprofessionals graag zien in een activity tracker. Over de hanteerbaarheid is vanwege gebrek aan literatuur weinig te zeggen. Hierdoor worden beide activity trackers voorgesteld voor gebruik binnen GRZPLUS.

In een vervolgonderzoek wordt graag gezien dat de aangeboden activity trackers worden getest op hanteerbaarheid/gebruiksvriendelijkheid (evt. in vergelijk met de PAM) voor de zorgprofessional en patiënt. Op deze manier wordt een stap dichterbij invoering van een (hopelijk meer gewenste) activity tracker binnen GRZPLUS gezet.

Uitkomsten van evaluatie C-Mill

Wendy Ham en Esmée Niewold

De Bachelor Thesis gaat over de ervaringen van zorgverleners binnen de GRZPLUS met de C-Mill loopband. Bij 18 fysiotherapeuten verdeeld over de locaties Lindendael, Den Koogh, Westerhout en Novawhere zijn hierbij interviews afgenomen. Uit de resultaten van de interviews bleek dat therapeuten de C-Mill over het algemeen een prettige toevoeging vinden aan de huidige therapie, maar dat er nog verbeterpunten zijn. Een aantal belangrijke verbeterpunten zijn de storingsgevoeligheid van het systeem, de tijdrovende voorbereiding en het gebrek aan een duidelijke uitleg van de verschillende applicaties die de loopband heeft.

AR app valpreventie Hololens (Minor Zorgtechnologie)

Melanie Backers, Merel Wels Beerent Vos, Niels van Egmond, Romy Sleben, Jade Weeda en Alisa Groeneveld:

“Tijdens onze minor Zorgtechnologie hebben wij onderzoek gedaan naar valpreventie in combinatie met de HoloLens en Augumented Reality. Wij als projectteam hebben ons voornamelijk gefocust op en hoe de HoloLens + zijn applicatie op de beste manier kan aansluiten bij de doelgroep ouderen.

Als uitkomst is er een advies geschreven over hoe de app het best verbeterd kan worden. Hieruit kwam naar voren dat de app de niveaus: “zitten, staan en lopen” heeft en dat de thema’s: “natuur, sport en muziek” het meest bij de doelgroep aansluit. Het onderzoek is echter nog niet klaar. In de toekomst zal een volgende groep de app mogelijk gaan bouwen en verder testen. Ook wordt er dan gekeken naar de effectiviteit van de HoloLens wanneer deze wordt ingezet bij valpreventie.”