Projectaanvraag eCOFIT+ gehonoreerd door ZonMw

29 juni 2020

Kortdurend project eCOFIT+ van start met subsidie van ZonMw
Onderzoek naar ehealth ter ondersteuning geriatrische ambulante revalidatie bij COVID 19

Door de pandemie ontstaat een nieuwe groep revalidanten waarvoor intensieve revalidatie cruciaal is. Het programma CO FIT+ van GRZPLUS ondersteunt deze revalidanten en hun naasten om het leven na een ziekenhuisopname weer op de rit te krijgen. Deze ouderen krijgen bij hun herstel het komende half jaar extra ondersteuning op afstand, dankzij een onderzoeksproject van GRZPLUS, de HvA (Urban Vitality) en HipperTherapeutics.

Hun herstel wordt intensief gevolgd via draagbare sensoren. Daarnaast kunnen de ouderen beeldbellen met hun zorgverleners. Dit kortdurende onderzoeksproject, genaamd eCOFIT+, is onlangs gestart met subsidie van ZonMW.

Mensen die herstellen na een coronabesmetting hebben vaak lange tijd ernstige longklachten, weinig energie en kunnen maar weinig fysiek belast worden. Zij moeten hun energie heel goed verdelen over de dag. Om beter te kunnen inspelen op deze problemen van patiënten in de eerste fase van herstel, gaan GRZPLUS en de HvA in een nieuw onderzoeksproject COVID-19-patiënten kortdurend extra monitoren.

Objectieve data uit sensoren
De ouderen die deelnemen aan het project, maken dagelijks gebruik van draagbare sensoren. Die genereren objectieve data over hun dagelijks functioneren en hun fysieke herstel. De patiënt kan de data zelf inzien, evenals zijn/haar zorgverleners, zodat die de aanleiding vormen voor het gesprek. Dit systeem met draagbare sensoren, genaamd Hipper, is eerder ontwikkeld door Margriet Pol van de HvA, en wordt al succesvol ingezet door GRZPLUS bij ouderen die revalideren na een heupfractuur.

Beeldbellen
Doel van dit project is dat zorgverleners sneller kunnen bijspringen wanneer de patiënt tegen problemen met zijn/haar energieverdeling aanloopt, of veel moeite ervaart bij het dagelijks functioneren. Ook emotionele problemen komen veel voor wanneer mensen herstellen van COVID-19.

Om de patiënten extra bij te staan, kunnen de deelnemers ook beeldbellen met hun zorgverleners, tussen vaste contactmomenten door, bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks. Zo willen de onderzoekers de patiënten extra goed in de gaten houden, voor wie de revalidatie en het herstel nu nog vaak onvoorspelbaar verloopt.

COVID-19 Wetenschap voor de Praktijk

GRZPLUS, de HvA (Urban Vitality) en HipperTherapeutics dienden een voorstel in voor het project bij het ZonMw programma ‘COVID-19 Wetenschap voor de Praktijk’. De subsidie-aanvraag is gehonoreerd door ZonMw en hiermee kan het project van start.

GRZPLUS deelt op haar website het CO FIT+ behandelprogramma en zal dat ook blijven doen gedurende de doorontwikkeling. Als houder van het Topcare-predicaat zet GRZPLUS haar kennis en ervaringen breed in. GRZPLUS draagt bovendien actief bij aan de doorontwikkeling van de landelijke richtlijn van de Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso).

Meer informatie

Meer weten over het project eCOFIT+? Mail naar Bart Visser of Marije Holstege.