Dr. Margriet Pol onderzoekt inzet bewegingssensoren

25 april 2019
Margriet Pol is science practitioner bij GRZPLUS en gepromoveerd op de So-Hip studie.

Docent-onderzoeker Margriet Pol is verbonden aan de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en is science practitioner bij GRZPLUS.

Als ouderen na een gebroken heup gevolgd worden met bewegingssensoren in hun huis en daarnaast coaching krijgen, voelen zij zich zekerder en herstellen zij beter. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van docent-onderzoeker Margriet Pol.

‘Tijdens onze studie zagen we dat ouderen zo geschrokken waren van de val, dat ze thuis veel minder activiteiten ondernamen dan voorheen’, zegt Margriet Pol. ‘Om deze angst weg te nemen hebben we deze behandeling met sensoren ontwikkeld.’

Margriet Pol is als senior onderzoeker verbonden aan de HvA, science pratitioner Vivium Naarderheem en verbonden aan GRZPLUS. Zij promoveerde begin 2019. Een samenvatting van haar proefschrift ‘Sensor monitoring to measure and support activities of daily living for independently living older persons’ kunt u hier lezen.

Voor het eerst zijn sensoren voor de oudere doelgroep in zo’n grote studie onderzocht. Er deden 240 ouderen mee (gemiddelde leeftijd 84 jaar). De bevindingen met deze doelgroep zijn relevant voor de toekomst, aangezien steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen.

In totaal deden drie groepen mee. Ouderen die coaching en sensoren, alleen coaching of alleen standaard zorg kregen. Coaching werkte beter dan standaard zorg, maar dit verschil was alleen significant voor de groep die coaching én sensoren kreeg. Na zes maanden gaf die groep (coaching en sensoren) aan dat zij in het dagelijks leven beter konden functioneren (op basis van de betekenisvolle activiteiten). 

Zowel Omring als Zorgcirkel hebben actief geparticipeerd in het onderzoek en Margriet. Pol promoveerde begin 2019 aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij is verbonden aan de opleiding ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam en science practioner bij De Zorgcirkel.