Astrid Preitschopf publiceert onderzoek over ambulante geriatrische revalidatie (AGR) in tijdschrift Age and Ageing

29 maart 2023

Astrid Preitschopf, PhD student en science practitioner bij GRZPLUS binnen de ontwikkelpraktijk van UNO Amsterdam en verbonden aan het bijzonder lectoraat Geriatrische revalidatie,  onder leiding van bijzonder lector Marije Holstege. Astrid Preitschopf doet promotieonderzoek naar de ambulantisering (“revalidatie vanuit huis”) van geriatrische revalidatie (GR). GR kan zowel klinische als in de thuissituatie gegeven worden, ook wel ambulante geriatrische revalidatie (AGR) genoemd.

Haar eerste artikel over het onderzoek is gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift Age and Ageing. De titel is “Effectiveness of Outpatient Geriatric Rehabilitation After Inpatient Geriatric Rehabilitation or Hospitalisation: A Systematic Review and Meta-analysis”. Het artikel staat ook in de GRZ Kennisbank van GRZPLUS.

Lees door over ambulante geriatrische revalidatie en het promotieonderzoek van Astrid Preitschopf.