Artikel: effectiviteit van ambulante GR en hoe geef je AGR beste vorm voor eerder thuis revalideren

29 maart 2023

Ambulante revalidatie Kwaliteit verbeteren en meten

A. Preitschopf, M. Holstege, A. Ligthart, W. Groen, G. Burchell, M. Pol, B. Buurman

Onderzoeksvraag: wat is de effectiviteit van ambulante geriatrische revalidatie (AGR) en hoe geef je ambulante geriatrische revalidatie het beste vorm, zodat patiënten eerder thuis kunnen revalideren?

Astrid Preitschopf

Astrid Preitschopf is PhD student en science practitioner bij GRZPLUS binnen de ontwikkelpraktijk van UNO Amsterdam, en verbonden aan het bijzonder lectoraat Geriatrische revalidatie, onder leiding van bijzonder lector Marije Holstege. Astrid doet promotieonderzoek naar de ambulantisering (“revalidatie vanuit huis”) van geriatrische revalidatie. Geriatrische revalidatie (GR) kan zowel klinische als in de thuissituatie gegeven worden, ook wel ambulante geriatrische revalidatie (AGR) genoemd. Lees hier door over het promotieonderzoek van Astrid Preitschopf.

Haar eerste artikel binnen het promotieonderzoek met de titel: “Effectiveness of Outpatient Geriatric Rehabilitation After Inpatient Geriatric Rehabilitation or Hospitalisation: A Systematic Review and Meta-analysis” verscheen in het vooraanstaande tijdschrift Age and Ageing (Volume 52, Issue 1, January 2023).

Onderzoek

Astrid Preitschopf onderzocht de effectiviteit van ambulante geriatrische revalidatie en hoe je ambulante Geriatrische revalidatie het beste vorm geeft, zodat patiënten eerder thuis kunnen revalideren. Met systematisch literatuuronderzoek is onderzocht wat de effectiviteit van Ambulante geriatrische revalidatie (AGR) is op verschillende uitkomstmaten en daarnaast is er een beschrijving gegeven van de inhoud en organisatie van AGR.

Methode

Er werd een systematic review en meta analyse uitgevoerd met de titel; The effectivity of outpatient geriatric rehabilitation: a systematic review. Hierover publiceerde Astrid Preitschopf haar eerste publicatie samen met Andrea Ligthart, Marije Holstege, Wim Groen, George Burchell, Margriet Pol en Bianca Buurman, verscheen in het vooraanstaande tijdschrift Age and Ageing (Volume 52, Issue 1, January 2023).

Conclusie

Conclusie van het onderzoek is dat ambulante geriatrische revalidatie een verkorting van de klinische opname duur laat zien, net zo effectief is als usual care op gebied van activiteiten niveau, aantal heropnames en kwaliteit van leven van de revalidant. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het mogelijk kosten effectief is. Uit het onderzoek komen tevens een aantal veel gebruikte elementen van AGR naar voren zoals:

  1. Start van AGR tijdens klinische fase en hetzelfde team levert de revalidatie aan huis,
  2. Ketenzorg, nauwe samenwerking met de eerste lijn,
  3. Casemanager die AGR traject coördineert,
  4. Individuele goalsetting,
  5. Scholing sessies/bijeenkomst voor de revalidant en mantelzorger.

Lees hier verder  over het onderzoek, de uitkomsten en de publicatie..

Contact en meer informatie
Vragen over dit onderzoek? Stel ze aan Astrid Preitschopf via Astrid.preitschopf@omring.nl.
Co-promotoren: Dr. Margriet Pol en Dr. Marije Holstege
Promotor: Prof. Dr. Bianca Buurman

Effectiveness of outpatient geriatric rehabilitation after inpatient geriatric rehabilitation or hospitalisation: a systematic review and meta-analysis | Age and Ageing | Oxford Academic (oup.com)