De weg naar succesvolle geriatrische revalidatie

5 oktober 2017

Ambulante revalidatie Kwaliteit verbeteren en meten Zorgtechnologie

Dr. Marije Holstege (Senior onderzoeker GRZPLUS)

Proefschrift: The road to succesful geriatric rehabilitation

Link naar proefschrift

Marije Holstege (PhD in geriatrische revalidatie) is sinds december 2018 als senior onderzoeker verbonden aan GRZPLUS en werkt bij Omring als onderzoeker/directie-adviseur. Zij houdt zich voor bezig met de vraag hoe we de kwaliteit van zorg voor de revalidanten verder kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door middel van inzet van nieuwe technologie. Ze werkt aan een onderzoeksagenda, doet praktijkgericht onderzoek, en houdt bij wat er gebeurt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Ze pleit er ook voor dat proefschriften en rapporten actief gebruikt worden om de geriatrische revalidatiezorg te verbeteren en niet in stoffige archieven verdwijnen. “Laten we zorgen voor toegankelijke vertalingen, ook voor niet-universitair geschoolde professionals met de insteek: wat kan ik hier als zorgprofessional mee?” Voor haar eigen proefschrift ‘The road to succesful geriatric rehabilitation’ voegde ze in 2017 de daad bij het woord en maakte een factsheet in het Nederlands met daarin de hoofdlijnen en uitkomsten van haar proefschrift.

https://www.studiogrz.nl/blog-de-weg-naar-succesvolle-geriatrische-revalidatie/