Video linked Visits for Assessment – VIVA

14 september 2020

Loes Koopman, Marjolein Pot, Maud Zandbergen, Yvette Smit

Onderzoeksvraag: ‘Hoe ervaren ergotherapeuten een online platform waar huisbezoeken mee worden uitgevoerd, als interventie binnen de context waarin de ergotherapeuten werkzaam zijn?’

De frequentie waarin fysieke huisbezoeken worden uitgevoerd daalt terwijl de behoefte hieraan niet verminderd is. Huisbezoeken zijn belangrijk om terugkeer naar huis te bevorderen, de woonsituatie te optimaliseren en context-based te werken. Om de frequentie waarin huisbezoeken worden uitgevoerd te verhogen is het online platform Video linked Visits for Assessment (VIVA) ontwikkeld.

De literatuurstudie was gericht op het doen van fysieke huisbezoeken door ergotherapeuten in het algemeen en op het inzetten van technologie binnen de gezondheidszorg. Het praktijkonderzoek is vormgegeven middels kwalitatief onderzoek in de vorm van een testfase. Vanwege het niet kunnen bezoeken van de GRZPLUS door COVID-19, is als alternatief gekozen voor een gesimuleerde, vergelijkbare, situatie. Hierin zijn de ervaringen van ergotherapeuten (i.o.), simulatie revalidanten en simulatie mantelzorgers met VIVA onderzocht.

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat VIVA wordt gezien als bruikbaar en efficiënt, mits het platform werkt en de vraagstelling niet complex is. Het literatuuronderzoek bevestigd dat technologie een efficiëntere werkwijze mogelijk kan maken, mits personeel hierin wordt geschoold.

Concluderend valt te zeggen dat VIVA in de toekomst voor eenvoudige situaties te gebruiken is als alternatief voor fysieke huisbezoeken, maar op dit moment niet in iedere situatie als een complete vervanging kan dienen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de volgende contactpersonen: s.nauta@zorgcirkel.com en j.white@zorgcirkel.com

 

Wat vind jij er van of wil je meer weten? Laat je gegevens achter. 

Meer informatie

  • MM slash DD slash JJJJ