Valpreventie

18 januari 2021

Ambulante revalidatie Kwaliteit verbeteren en meten

Cindy den Hartog en Romy van der Heijden

Onderzoeksvraag: Is een valpreventieprogramma effectief op de kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen vanaf 65 jaar?

Introductie: Dagelijks belandt er elke vijf minuten een oudere op de Spoedeisende hulp vanwege een valincident. Er zijn valpreventieprogramma’s waarvan is aangetoond dat het valrisico vermindert. Echter, er is niet onderzocht of hierbij ook de kwaliteit van leven verbetert. Dit is belangrijk voor ouderen om zo plezier in het leven te behouden. Het doel van deze Systematic Review is om te onderzoeken wat de effectiviteit van een valpreventieprogramma is op de kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen vanaf 65 jaar.

Methode: Het systematisch zoeken naar literatuur werd uitgevoerd in PubMed en GoogleScholar. Artikelen werden gescreend op basis van soort artikel, titel en abstract. Artikelen die een Randomized Controlled Trial waren en voldeden aan de inclusie en exclusie criteria, werden opgenomen binnen deze Systematic review.

Resultaten: In totaal werden er vijf studies geïncludeerd binnen het onderzoek. Er werden 1284 participanten vanaf 60 jaar geanalyseerd. In vier van de vijf studies verbeterde de fysieke domeinen van de kwaliteit van leven significant. De mentale/sociale domeinen van de kwaliteit van leven verbeterde in één studie significant.

Discussie/Conclusie: De enige studie waar het mentale/sociale domein van de kwaliteit van leven significant verbeterde heeft specifiek aandacht besteed aan deze domeinen door psychosociale activiteiten toe te voegen aan het valpreventieprogramma. Op basis van dit onderzoek is het aannemelijk dat een valpreventieprogramma effectief is op de fysieke domeinen van de kwaliteit van leven.

  • Studenten J. van den Hoorn, S. Nouri, N. de Voogd en S.T. Davelaar deden in 2019 ook onderzoek naar valincidenten bij kwetsbare ouderen. Zij onderzochten welke werkwijze is passend bij een multidisciplinaire samenwerking tijdens het voorkomen van valincidenten bij kwetsbare ouderen binnen de eerste lijn van De Zorgcirkel. Lees hier door over hun onderzoek.
  • Melanie Backers, Merel Wels Beerent Vos, Niels van Egmond, Romy Sleben, Jade Weeda en Alisa Groeneveld deden in 2019 onderzoek naar valpreventie in combinatie met de HoloLens en Augumented Reality. Lees hier door over hun onderzoek.