Valpreventie multidisciplinair toepassen

20 maart 2020

Ambulante revalidatie Kwaliteit verbeteren en meten

J. van den Hoorn, S. Nouri, N. de Voogd en S.T. Davelaar

Onderzoeksvraag: welke werkwijze is passend bij een multidisciplinaire samenwerking tijdens het voorkomen van valincidenten bij kwetsbare ouderen binnen de eerste lijn van De Zorgcirkel?

De Zorgcirkel wil valincidenten in de eerstelijn reduceren door multidisciplinair samen te werken. Er is onderzoek gedaan om in kaart te brengen wat hiervoor nodig is en de volgende onderzoeksvraag is beantwoord:

’Welke werkwijze is passend bij een multidisciplinaire samenwerking tijdens het voorkomen van valincidenten bij kwetsbare ouderen binnen de eerste lijn van De Zorgcirkel?’  

De reden dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden is dat de vergrijzing toeneemt in Nederland, waardoor het aantal valincidenten hoger wordt. De gevolgen van een val kunnen lichamelijke en psychosociale klachten veroorzaken. Ouderen kunnen hierdoor minder lang zelfstandig thuis blijven wonen.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten voor een passende werkwijze binnen valpreventie in de eerstelijn: het vormen van samenwerkingsafspraken met een duidelijke rolverdeling, het structureel inventariseren van valrisico’s bij ouderen van 65+, cliëntgecentreerd werken waarbij de cliënt onderdeel is van het multidisciplinaire team, het betrekken van andere zorgprofessionals binnen de samenwerking, het betrekken van instanties binnen de samenwerking en het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen.

Meer weten? Mail met Charlotte Eskens (GRZPLUS/De Zorgcirkel).