Beeldbellen in de (ambulante) geriatrische revalidatie

29 juni 2021

Ambulante revalidatie Zorgtechnologie

Britt Ootes, Meike Ploem, Michèle Roth en Ingrid Verweij (ergotherapeuten in opleiding)

Onderzoeksvraag: Welke mogelijkheden biedt beeldbellen voor professionals uit multidisciplinaire teams ter ondersteuning van de (ambulante) geriatrische revalidatie?

Context

Beeldbellen zou een veelbelovend middel kunnen zijn om in de toekomst de stijgende zorgvraag in de geriatrische revalidatie te kunnen blijven beantwoorden. Met name in de ambulante geriatrische revalidatie worden er mogelijkheden gezien voor het gebruik van beeldbellen. Echter, wordt de ambulante geriatrische revalidatie nog beperkt ingezet en ontbreekt het aan informatie over het gebruik van beeldbellen.

Methode

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van literatuur- en praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek bestond uit een online enquête en een verdiepende focusgroep. De participanten van het praktijkonderzoek waren professionals werkzaam in het multidisciplinaire team binnen de geriatrische revalidatie.

Resultaten

Vanuit het literatuuronderzoek zijn 14 artikelen geïncludeerd. Hieruit komt naar voren dat beeldbellen ingezet wordt bij verschillende diagnosegroepen en interventies binnen de geriatrische revalidatie. Er hebben 103 professionals uit 15 verschillende zorgorganisaties deelgenomen aan de online enquête waarvan 4 professionals hebben deelgenomen aan de online focusgroep. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat 77% van de respondenten gebruik maakt van beeldbellen, het gebruik is toegenomen sinds de COVID-19 pandemie. Volgens de professionals zijn voornamelijk interventies waarin de dialoog centraal staat bruikbaar om via beeldbellen uit te voeren. De professionals zetten beeldbellen in op basis van de mogelijkheden van de revalidant waarbij de diagnose ondergeschikt is.

Conclusie

Beeldbellen biedt verschillende mogelijkheden voor professionals uit multidisciplinaire teams ter ondersteuning van de (ambulante) geriatrische revalidatie. Beeldbellen kan worden ingezet bij verschillende interventies, diagnosegroepen en bij intercollegiale contacten. Professionals willen beeldbellen in de toekomst gebruiken in de ambulante fase, voor het leveren van nazorg en als blended care.

Opdrachtgevers

Margriet Pol (Vivium Naarderheem) & Marije Holstege (GRZPLUS)

Meer lezen

15 oktober 2019 – Onderzoek naar oriëntatie op beeldbellen binnen GRZPLUS 

Onderzoeksvraag: wat zijn de mogelijkheden ambulante paramedische behandeling, toegespitst op de ergotherapie?