Oriëntatie op beeldbellen binnen GRZPLUS

15 oktober 2019

Ambulante revalidatie Zorgtechnologie

Onderzoeksvraag: wat zijn de mogelijkheden bulante paramedische behandeling, toegespitst op de ergotherapie?

  • Beeldbellen is van meerwaarde binnen de ambulante paramedische behandeling, bij COPD, CVA en orthopedie.
  • Beeldbellen is nog geen vervanging van de reguliere behandeling maar er een mooie toevoeging op.
  • Cliënten ervaren beeldbellen als positief als het gaat over het gebruik, de privacy en de persoonlijke aandacht.

Binnen GRZPLUS:

  • Lijken de meeste behandelaren positief tegenover beeldbellen te staan.
  • Behandelaren verwachten dat het zowel tijd- als kostenbesparend zal werken.
  • Voordelen van beeldbellen kunnen zijn; frequenter behandelen mogelijk, een uitkomst bij mobiliteitsproblematiek

Informatie kan worden opgevraagd bij Miranda Wissels.