Overgang klinische revalidatie naar huis

18 februari 2021

Ambulante revalidatie Kwaliteit verbeteren en meten

D.E. Gras & K. Jansen

Onderzoeksvraag: Hoe kan bij GRZPLUS de overgang naar huis worden versoepeld vanuit het perspectief van de zorgprofessionals?

Voorgaande thesisonderzoeken hebben aangetoond dat de overgang van de klinische setting naar de thuissituatie als erg groot ervaren werd door de revalidanten van GRZPLUS en dat de Mixed Method hiervoor een goede oplossing zal zijn. Echter is de mening van de zorgprofessionals niet meegenomen in de onderzoeken en daarom hebben wij onderzocht wat zij vinden van de overgang van klinisch naar thuis en of de Mixed Method hiervoor een goede oplossing zal zijn.

Methode: er is gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoeksdesign, waarbij vijf disciplines van de locaties Omring en De Zorgcirkel individueel zijn geïnterviewd. In totaal zijn er tien deelnemers geïnterviewd.

Resultaten: de meningen van de zorgprofessionals zijn onderverdeeld in 12 hoofdthema’s die te lezen zijn in het artikel. Ook blijkt dat de Mixed Method de overgang kan versoepelen als er een aantal aanpassingen worden gedaan waardoor deze beter aansluit op de werkwijze van GRZPLUS.

Conclusie: Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de overgang van klinisch naar huis vanuit het perspectief van de zorgprofessionals versoepeld kan worden door de 12 hoofdthema’s uit de resultaten toe te passen aan de bestaande Mixed Method en vervolgens te implementeren bij GRZPLUS.

Advies: De Mixed Method 2.0 is een samenvoeging van de voorgaande thesisonderzoeken waarbij de mening van de zorgprofessionals is toegevoegd. De Mixed Method 2.0 is een stappenplan dat voldoet aan zowel de wensen van de revalidant als van de zorgprofessionals en kan daarom geïmplementeerd worden bij GRZPLUS.

Opdrachtgever: Charlotte Eskens