Verbeteren overgang van klinisch naar huis bij GRZ-revalidanten

14 juli 2020

Ambulante revalidatie Kwaliteit verbeteren en meten

I.P. Commandeur en M.F. van der Steen

Onderzoeksvraag: Hoe kan de overgang van klinisch naar huis verbeterd worden voor GRZ-revalidanten?

Inleiding: uit vorig thesisonderzoek  bleek dat GRZ-revalidanten de overgang van klinisch naar huis als groot ervaarden. Op basis hiervan is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Wat is nodig om de ervaren plotse zelfstandigheid* te verminderen bij de overgang van klinisch naar huis bij GRZ-revalidanten”**

* Als gevolg van de overgang van klinisch naar huis   ** Doelpopulatie:  revalidanten van De Zorgcirkel

Methode: er is gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoeksdesign (interviews) om de meningen en opvattingen van de cliënten van De Zorgcirkel in kaart te brengen. Het literatuuronderzoek is gericht op interventies of behandelmethodes die een positieve invloed kunnen hebben op de procesverbetering van het huidige zorgmodel van de GRZPLUS en is als meetinstrument gebruikt voor het kwalitatieve onderzoek.

Resultaten: De resultaten van de interviews en van het literatuuronderzoek zijn verdeeld in 3 onderdelen: belangen participanten, behandelmethodes en aanpassingen op de zorg volgens de literatuur.

Conclusie: De behandelmethodes thuishulp en mixed methode worden door de participanten het meest positief ontvangen om de overgang van klinisch naar huis te versoepelen. Ook sluit dit het beste aan op de literatuur en de belangen van de participanten. Participanten en literatuur bieden aanpassingen op het huidige zorgsysteem. Beiden geven aan dat eerder naar gaan huis helpt en dat het goed is als de revalidanten z.s.m. èn zo veel mogelijk zelfstandig functioneren.

Advies: De mixed method is het best ontvangen door de participanten, wordt het best onderbouwd door de literatuur en sluit het beste aan bij de belangen van de participanten. Deze methode blijkt het meest effectief en geschikt voor de GRZPLUS.

Mailadres opdrachtgever: c.eskens@zorgcirkel.com