Oefen App Beroerte

18 januari 2021

Ambulante revalidatie Kwaliteit verbeteren en meten Zorgtechnologie

Jorine Nijssen en Noémie Bomhof-Tijman

Onderzoeksvraag: Welke factoren hebben betrekking op de implementatie van de Oefen App Beroerte volgens de gebruikers?

Jorine Nijssen en Noémie Bomhof-Tijman hebben onderzoek gedaan naar de meningen en ervaringen van CVA-patiënten over het gebruik van de Oefen App Beroerte. In dit onderzoek zijn er semigestructureerd face-to-face interviews afgenomen bij 8 respondenten op locatie Lutjebroek. Voorafgaand de interviews is er een topiclijst opgesteld aan de hand van het Technology Acceptance Model (TAM).

Wanneer er gekeken wordt naar de resultaten van dit onderzoek, is te zien dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn over de app; zo zou de app gebruiksvriendelijk en bruikbaar zijn.

Echter, er blijken wel vier punten naar voren te komen die verbeterd kunnen worden om de implementatie van de app te optimaliseren.

  • Het is van belang om de handleiding in de app te benoemen bij nieuwe gebruikers, zodat deze voorafgaand het oefenen doorgelezen kan worden.
  • Ook is het van belang om de intrinsieke motivatie van iedere revalidant hoog te houden.
  • Verder wordt aangegeven dat het bespreken van de persoonlijke vooruitgang die wordt gemaakt aan de hand van het gebruik van de app wordt gemist.
  • Tot slot wordt er door meerdere respondenten aangegeven dat zij blijvend uitgedaagd willen worden. Dit kan door oefeningen vaker te laten herhalen wanneer het hen makkelijk af gaat of de oefening moeilijker te maken door deze uit te breiden.

Studenten R.S.R. Ponds en M.R. Rolleman deden in 2020 ook onderzoek naar de Oefen App beroerte. Zij onderzochten wat er nodig is om de implementatie van de ‘Oefen app beroerte’ binnen GRZPLUS te optimaliseren? Lees hier door over hun onderzoek.