Wegwijs in domotica

8 februari 2022

Ambulante revalidatie Zorgtechnologie

Auteurs: Inssaf Ahkuk, Jimmy Bloem, Marjolein Peereboom, Robbert Verlinden en Shaahiena Jafar (minor Zorgtechnologie HvA)

Onderzoeksopdracht: Ontwikkel een overzicht aan domotica-mogelijkheden voor ergotherapeuten en zorg dat zij weten hoe deze werken en hoe zij deze kunnen regelen voor revalidanten.

Context Project Wegwijs in domotica

Website DomoticaWijzer

Domotica is het automatiseren van het gebruik van elektronica in en om het huis om het leven makkelijker te maken. Zo kunnen revalidanten langer zelfredzaam thuis blijven wonen. Het gaat om verschillende hulpmiddelen met sensoren en computertechnologie (Kennisplein Zorg voor Beter, 2020). Denk hierbij aan: geautomatiseerde gordijnen, een alarmsysteem of automatische verlichting. Binnen de revalidatie kunnen we revalidanten eenvoudig kennis laten maken met verschillende mogelijkheden van domotica die van meerwaarde zijn voor de revalidant om thuis te gebruiken en eenvoudig aan te schaffen zijn. Een team bestaat uit studenten van de minor Zorgtechnologie aan de Hogeschool van Amsterdam werkte samen met professionals van de GRZPLUS.

Methode

Het projectteam maakte kennis met Julia White en Marisa Vaz, ergotherapeuten in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) bij Zorgcirkel Westerhout in Alkmaar. Hierna heeft er een inventarisatie plaatsgevonden bij de cliënten en hun mantelzorger(s). Dit in de vorm van een semigestructureerd interview. De resultaten zijn geanalyseerd, waarna de concept ideeën zijn opgesteld. Aan de hand van de verkregen informatie uit de interviews is een website gekozen als beste medium. Hierna is het programma van eisen is opgesteld. Door gebruik te maken van de ‘design thinking’ methode hebben er verschillende iteraties plaatsgevonden die geleid hebben tot de uiteindelijke versie van de website.

Resultaten

Het projectteam “Wegwijs in domotica”  ontwikkelde een website DomoticaWijzer.ga om de cliënten en hun mantelzorgers kennis te laten maken met verschillende soorten domotica. De website is nog in ontwikkeling en komt online zodra deze klaar is.

Screenshot website DomoticaWijzer

.

De website heeft verschillende eindgebruikers. Denk hierbij aan de cliënten en hun mantelzorger(s), daarnaast zijn de zorgprofessionals ook een eindgebruiker. De website is op een eenvoudige en overzichtelijke manier opgesteld om hem zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor alle eindgebruikers.

Opdrachtgevers
Marisa Vaz en Lulia White (GRZPLUS/De Zorgcirkel)