Verbeteren volledigheid en objectiviteit van informatie uit proefverlof revalidant

15 februari 2023

Ambulante revalidatie Kwaliteit verbeteren en meten Zorgtechnologie

Lies de Wit, Esmee Ravensbergen, Sterre van der Wulp en Madelijn van der Zijden

Onderzoeksvraag: hoe kan de informatie vanuit het proefverlof objectiever en vollediger gemaakt worden?

Een onderdeel van het revalidatietraject is het proefverlof. Het doel van het proefverlof is dat de revalidant in zijn eigen omgeving ervaart om zoveel mogelijk taken/activiteiten op een veilige manier uit te voeren. Tijdens het proefverlof wordt er aan de revalidant en de mantelzorger gevraagd om een formulier in te vullen. Het gebruikte formulier bleek lang en ingewikkeld , waardoor het niet volledig of helemaal niet wordt ingevuld. Ook blijkt de mantelzorger met een andere blik naar zelfstandig en veilig handelen te kijken dan de ergotherapeut en andere zorgprofessionals. Hierdoor worden er te snel taken over genomen, waardoor er een onvolledig en onjuist beeld ontstaat van het handelen tijdens het proefverlof. De informatie die terugkomt van het proefverlof kan hierdoor erg subjectief zijn.

Doel

Ondersteuning van het proefverlof geriatrische revalidatie met technologische innovaties en het objectiever, vollediger en makkelijker maken van het proefverlof-formulier binnen de GRZPLUS.

Methode
  • Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er interviews afgenomen met ergotherapeuten binnen De Zorgcirkel. Zij zullen de nieuwe proefverlof-formulieren inzetten en input van hen is belangrijk voor het onderzoek.
  • Er zijn interviews afgenomen bij revalidanten die op proefverlof zijn geweest binnen de Zorgcirkel.
  • Er zijn enquêtes afgenomen bij de mantelzorger van de revalidant. Zij spelen een grote rol bij het proefverlof en vullen ook vragen in of helpen bij het invullen van de vragen van de revalidant.
  • Ook zijn er enquêtes afgenomen bij verschillende GRZ-instellingen door heel Nederland om een beeld te krijgen hoe andere GRZ-instellingen het proefverlof-formulier hebben vormgegeven.
  • Aanvullend is er literatuuronderzoek verricht om de eisen van de lay-out en verschillende zorgtechnologieën te onderzoeken.
Resultaten

Er zijn aspecten waarbij de revalidanten en ergotherapeuten het met elkaar eens zijn, maar er zijn ook aspecten waarbij zij niet op één lijn liggen. Uit de vijf ingevulde enquêtes blijkt dat de andere GRZ-instellingen, net als De Zorgcirkel, ook onvoldoende en subjectieve informatie terugkrijgen uit het proefverlof-formulier.

Conclusie 

Er is gekozen om een nieuwe vragenlijst te maken. De vragenlijst is aan de hand van literatuur, enquêtes en interviews gecreëerd. Er is rekening gehouden met de communicatiekwetsbaarheid en de vragenlijst sluit aan bij de wensen en behoeftes van de doelgroep. In de nieuwe vragenlijst zijn er opdrachten toegevoegd die dienen als leidraad voor het proefverlof. Uit de literatuur komt naar voren dat de Compaan de beste optie is, omdat deze tablet speciaal ontwikkeld is voor ouderen. Binnen de Compaan is er de mogelijkheid om foto’s/video’s toe te voegen om de informatie die terugkomt uit het proefverlof objectiever te maken en kan het verdere proces beter worden bepaald.

In totaal zijn er vier revalidanten geïnterviewd terwijl het doel was om acht revalidanten te interviewen. Uiteindelijk zijn er maar twee enquêtes door de mantelzorgers ingevuld.

Aanbeveling

Zodra het beroepsproduct ontwikkeld is, zou er onderzoek gedaan kunnen worden of het proefverlof-formulier via de Compaan werkt. De praktijk zal moeten uitwijzen of alle wensen realiseerbaar zijn. Het onderzoek kan gedaan worden door studenten ICT en Ergotherapie.

Onderzoekslocatie

Transitorium in Purmerend en Westerhout in Alkmaar

Opleiding

Hogeschool van Amsterdam – opleiding Ergotherapie

Opdrachtgever en voor meer informatie:

GRZPLUS (De Zorgcirkel) – Suzanne  Schuurman