Evaluatie vergroten inzetbaarheid C-Mill

8 oktober 2019

Zorgtechnologie

Door: Asal Ebrahimi & Jan Hendrikx, juni 2019

Onderzoeksvraag: welke aanpassingen van de C-Mill zijn er nodig volgens de zorgverleners om deze meer in te kunnen zetten voor de doelgroep binnen de GRZ?

De C-Mill loopband is een compleet loop-lab met body weight support wat ingezet kan worden bij de geriatrische revalidatie. Het is zeer modern apparaat en bewezen effectief. Alleen wordt dit apparaat nog niet optimaal ingezet bij GRZPLUS. Daarom is een kwalitatief cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd voor de opleiding Oefentherapie Mensendieck.

Middels semigestructureerde interviews gebaseerd op het MIDI model is er data verzameld van zorgverleners (N=8) uit 3 locaties van GRZPLUS in Noord-Holland (Hoorn, Den Helder, Lutjebroek). De belangrijkste resultaten die daaruit kwamen is dat de C-Mill wordt gezien als een uitstekende toevoeging in het arsenaal aan medische innovaties die GRZPLUS ter beschikking heeft.

De verbeterpunten die genoemd zijn waren gericht op een beter body weight support harnas, een minder steile opstap, een korter meetinstrument en een beter overzicht van de resultaten van meerdere assessments. Motek force Link, de producent van de C-Mill, heeft laten weten hiervan op de hoogte te zijn. Ze zijn op dit moment bezig met het verbeteren van de producten op die gebieden.

Naast de C-Mill zelf komt uit het onderzoek naar voor dat de implementatiestrategie onduidelijk is bij de zorgverleners. En op dit gebied kan veel behaald worden met betrekking op het implementeren van de C-Mill binnen de revalidatiezorg.

Informatie kan worden opgevraagd bij Arthur Kunne.