Slimme toepassing revalidatie

17 maart 2020

Kwaliteit verbeteren en meten Zorgtechnologie

Eline van Rijn, Carmen van der Kroon en Mandy Nannings

Onderzoeskvraag: hoe kan de communicatie tussen de behandelaren en zorgmedewerkers en de communicatie naar de revalidant toe worden verbeterd?

Voor de minor zorgtechnologie is gewerkt aan het project snelle toepassing revalidatie op de GRZplus locaties Westerhout in Alkmaar en Nicolaas in Lutjebroek. Binnen dit project is een informatiebord ontwikkeld voor op de kamers van de revalidanten van de GRZplus locaties. Dit informatiebord is ontwikkeld ter verbetering van de communicatie tussen de behandelaren en zorgmedewerkers en de communicatie naar de revalidant toe. Het doel van het informatiebord is dat de communicatie verbetert en daardoor de kwaliteit van zorg verbetert en de veiligheid van de revalidant wordt vergroot. Op het bord staat informatie over de volgende onderwerpen inzichtelijk weergegeven voor de revalidant, zijn naasten en de medewerkers die bij de revalidant betrokken zijn:

  • Gebruikte loophulpmiddel op kamer, afdeling en daar buiten;
  • Transfer die meest wordt verricht, evt. met transferhulpmiddel;
  • Cognitieve begeleidingsstijl;
  • Wijze van begeleiden bij ADL taken;
  • Oefenprogramma van de revalidant;
  • Voorlopige ontslagdatum;
  • Doel v/d week;
  • Namen behandelaren;
  • Afspraken;
  • Slik-, dieet- en communicatieadvies.

Tevens is er tijdens het project een formulier opgesteld die de revalidant dient in te vullen zodat hij kan aangeven of hij wenst gebruik te maken van het bord of niet. Dit is gedaan omdat het bord informatie bevat over het functioneren van de revalidant en de wet voorschrijft dat de revalidant toestemming moet geven voor het weergeven van deze informatie op de kamer.