Reisgezelschap betrekken tijdens klinische revalidatiefase

15 oktober 2019

Kwaliteit verbeteren en meten

Onderzoek door twee studentgroepen van resp. ergotherapie en oefentherapie

Onderzoeksvragen:
- Hoe kan het reisgezelschap van revalidanten actief participeren tijdens de revalidatie?

- Hoe willen mantelzorgers actief betrokken worden door de multidisciplinaire teams bij klinische revalidatie ?

Onderzoek voor thesis bachelor Ergotherapie

Door: Elyse Biersteker, Marlou Schoen en Julia White in samenwerking met Westerhout, de revalidatie-afdeling van De Zorgcirkel in Alkmaar.

  • Onderzoeksvraag: “Hoe kan GRZPLUS het reisgezelschap van revalidanten, indien gewenst, actief laten participeren tijdens de revalidatie, zodat de revalidant sneller veilig en zelfstandig thuis kan functioneren?”
  • Zowel vanuit de literatuur- als de praktijkonderzoeken komt naar voren dat het van belang is dat er een (vroeg) eerst contactmoment met het reisgezelschap gepland is. Hierbij moeten onder andere de rollen en verwachtingen naar elkaar uitgesproken worden. Verder is het aanstellen van een vast contactpersoon (binnen de professionals en het reisgezelschap) een positief effect.
  • Er komen veelal verschillende meningen naar voren vanuit de verschillende geïnterviewde perspectieven. Het opstellen van een vast advies is niet wenselijk, doordat de implementatie dan niet optimaal uitgevoerd kan worden. Om die reden worden verschillende interventies aangedragen, maar is het mogelijk dat niet iedere interventie bij elk reisgezelschap toepasbaar is.
  • Enkele interventies zijn wel effectief gebleken bij ieder reisgezelschap. Deze interventies zijn; een multidisciplinaire intake, het aanstellen van een vast contactpersoon, een meeloopdag, een proefverlof en het geven van psycho-educatie. De effectiviteit van bovenstaande interventies wordt ondersteund door de mening van de geïnterviewde professionals.
  • Onder het reisgezelschap wordt verstaan de groep betrokken mensen om de cliënt heen, naast het revalidatieteam en de mantelzorgers.
Thesis voor bachelor Oefentherapie Mensdieck, juni 2019

Door: Michael de Graaf en Demi van Vulpen

  • Onderzoeksvraag: “Hoe willen mantelzorgers van geriatrische revalidanten actief betrokken worden bij het klinische revalidatietraject door de multidisciplinaire teams van GRZPLUS?”
  • Uit dit onderzoek blijkt dat de mantelzorgers zich bij het intakegesprek erg betrokken voelen. Na de intake willen de mantelzorgers echter meer communicatie met en informatie van de zorgprofessionals gedurende het traject.
  • De mantelzorgers geven dan ook aan dat zij de multidisciplinaire aanpak van het intakegesprek graag terug zouden zien bij de tussenevaluatie en het ontslaggesprek.
  • De mantelzorgers willen op de hoogte gehouden worden door middel van een inzichtelijke digitale verslaglegging (cliëntportaal), zodat zij per discipline kunnen teruglezen hoe het gaat met de cliënt. De mantelzorgers lezen hier graag ook overige informatie met betrekking tot de cliënt.