Artikel: Augmented reality spel voor revalidanten met visuospatieel neglect

9 december 2020

Ambulante revalidatie Zorgtechnologie

J. Bakker, N. Boonstra, T. Nijboer, M. Holstege, W. Achterberg en N. Chavannes

Veelbelovend AR-spel en methode voor het gebruik van AR binnen de geriatrische revalidatie, met als doel om het zelfstandig verplaatsen te bevorderen van patiënten met een visuospatieel neglect als gevolg van een CVA.

Samenvatting (NL)

Visuospatieel neglect (VSN) is veel voorkomend na een CVA en kan het dagelijks handelen behoorlijk belemmeren. Een van de meeste gebruikte en aanbevolen behandelmethodes is Visueel Scanning Training (VST).  Deze methode vergt echter veel herhaling. Dit maakt de behandeling intensief en weinig uitdagend voor de revalidant.  Het gebruik van eHealth biedt extra mogelijkheden op het gebied van patiënt tevredenheid, efficiëntie en effectiviteit. Een oplossing voor verminderde motivatie zou Augmented Reality (AR) kunnen zijn. Dit biedt nieuwe kansen om in de eigen omgeving op interactieve wijze een behandeling aan te bieden bij een visuospatieel neglect.

Doel

De ontwikkeling van een Augmented Reality-programma om de visueel scanning strategieën te bevorderen voor mensen met visuospatieel neglect.

Conclusie

Door middel van dit onderzoek is er een AR-spel ontwikkeld voor mensen met een visuospatieel neglect als gevolg van een CVA. Het AR-spel en de methode zijn veelbelovend voor het gebruik van AR binnen de geriatrische revalidatie, met als doel om het zelfstandig verplaatsen te bevorderen van patiënten met een visuospatieel neglect als gevolg van een CVA.

Methode

Een ontwerpgericht onderzoeksbenadering is toegepast, die zich kenmerkt door een iteratief en opbouwende manier om mensgerichte prototypes te ontwikkelen. Verschillende design thinking methodes zijn gebruikt om te achterhalen aan welke ontwerp eisen het AR-spel zou moeten voldoen. Patiënten met visuospatieel neglect (n=7), Ergotherapeuten (n=8), een game ontwerp professional en andere zorg professionals(n=7) hebben mij vanuit hun eigen perspectief input gegeven aan dit onderzoek door middel van co creatie

Resultaten

Het onderzoek heeft geresulteerd in fundamentele ontwerpkeuze voor een augmented reality spel voor patiënten met visuospatieel neglect. De ontwerpkeuzes zijn extrinsieke motivatie, nostalgie, metaforen, directe feedback, onafhankelijk verplaatsen, object contrast, zoekelement en competitie. Extrinsieke motivatie is een van de belangrijkste ontwerp keuzes omdat het verminderde bewustzijn van de aangedane zijde bij de patiënten ervoor zorgt dat zij niet altijd voldoende de gevolgen van het neglect begrijpen.