Effect loopbandtraining C-mill in GRZ

9 september 2022

Kwaliteit verbeteren en meten Zorgtechnologie

Auteurs: Zoë van Lith & Maartje Langerak

Onderzoeksvraag: Wat is het effect van looptraining op het bereiken van FAC drie tot en met vijf bij hemiplegische CVA patiënten van 65 jaar en ouder in de post hospitalisatiefase?

Context onderzoek

Een groot aantal ouderen wordt opgenomen met een cerebrovasculair accident (CVA) in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van verpleeghuizen na ziekenhuisopname, waarbij verminderde loopvaardigheden opvallend zijn 1,2,3. Het is onbekend wat het effect van looptraining is bestaande uit de C-Mill en loopbandtraining op het bereiken van Functional Ambulation Classification (FAC) drie tot en met vijf. Tevens is onbekend wanneer in de geriatrische revalidatie de C-Mill en loopband kunnen worden ingezet bij hemiplegische CVA patiënten.

In de Bachelor Thesis is bekeken wat het effect is van de C-Mill met visuele input en loopbandtraining zonder visuele input op het bereiken van FAC drie tot en met vijf bij hemiplegische CVA patiënten van 65 jaar en ouder in de post hospitalisatiefase.

Methode

De databases Pubmed en Cochrane library zijn gebruikt om literatuur te zoeken. De artikelen zijn geselecteerd aan de hand van de titel en abstract. De full-tekst artikelen zijn gelezen en op basis van de in- en exclusiecriteria geselecteerd. De geïncludeerde artikelen zijn onafhankelijk beoordeeld met de Cochrane checklisten door beide auteurs. Data is geëxtraheerd middels een data-extractietabel.

Resultaten

Negen artikelen zijn geïncludeerd (zes Randomized Controlled Trials (RCT), drie prognostische onderzoeken), waarin interventies met de C-Mill en loopband centraal stonden. De methodologische kwaliteit van de artikelen betreft allen niveau B 22. Uit de artikelen kwam naar voren dat de C-Mill geen resultaat toont op de FAC, maar wel significante verbeteringen op de BBS 30,31,32. De loopbandtrainingen met en zonder BWS toonde significante verbeteringen op de FAC 30,34,35,37,38.

Conclusie

De C-Mill kan worden toegepast bij hemiplegische CVA patiënten van 65 jaar en ouder met een FAC score ≥3 en toont significante verbeteringen aan op de BBS 31,32,33. Loopbandtraining kan worden toegepast bij een FAC score ≥1 en toont significante verbeteringen op de FAC 30,34,35,37,38.

Meer informatie

Opleiding Fysiotherapie, Hogeschool van Amsterdam
Begeleider GRZPLUS: Saskia Drijver (Omring)