AR bij revalidanten met een visueel ruimtelijk neglect

14 juli 2020

Zorgtechnologie

Beerent Vos, Jens van der Burg, Kiara Mol en Mandy Takken

Onderzoeksvraag: Hoe kunnen nieuwe inzichten over huidige interventies, spelelementen en meetinstrumenten vanuit het literatuuronderzoek opgenomen worden in het spel zodat deze het zelfstandig verplaatsen en visueel scannen van de ruimte bevordert?

Voor het schrijven van de thesis is er onderzoek gedaan naar Augmented Reality (AR) bij CVA-revalidanten met een visueel ruimtelijk neglect. Dit is onderdeel van het huidige onderzoek van de opdrachtgever, namelijk Judy Bakker. Vanwege COVID-19 hebben de studenten zich alleen gefocust op literatuuronderzoek en de presentatie van hun onderzoek gefilmd.

Als eindproduct is er een adviesrapport overhandigd aan Judy Bakker. In deze rapportage komt het volgende naar voren:

  • Er wordt een kritische blik geworpen op de bestaande interventies voor het behandelen van visueel ruimtelijk neglect;
  • Er wordt aandacht besteedt aan voor- en nadelen en de effectiviteit van Visuele Scanning Training (VST);
  • De voor- en nadelen van de HoloLens™ worden beschreven;
  • Er is onderzocht hoe de motivatie en het gebruiksgemak van de revalidant gemeten kan worden tijdens het spelen van het spel;
  • Er is een kleinschalig praktijkonderzoek uitgevoerd waarbij gebruikgemaakt is van een enquête.

Heeft u interesse in de thesis neem dan contact op via mandytakken@gmail.com

Doorlezen over het onderzoek van Judy Bakker: Het virtuele Museum