Ambulante revalidatie zorgtechnologie

4 maart 2020

Ambulante revalidatie Kwaliteit verbeteren en meten Zorgtechnologie

Daan den Heijer en Tessa van der Zwaard (2019-2020/Semester 1)

Onderzoeksvraag: wat zijn de meningen en ervaringen van cliënten over de ambulante geriatrische revalidatiezorg bij GRZPlus op verschillende momenten in het zorgtraject?

Het is bij iedereen wel bekend dat de Nederlandse bevolking vergrijst. Deze vergrijzing heeft als gevolg, dat het aantal ouderen wat zorg nodig heeft ook zal groeien. In de ouderenzorg komen er meer nieuwe manieren om zorg te kunnen leveren aan deze groeiende doelgroep.

Bij GRZplus is de ambulante zorg nog vrij nieuw en is de vraag gekomen om een onderzoek te starten. Om deze zorg te kunnen verbeteren, is er vanuit patiëntenperspectief gekeken of er knelpunten zijn. Vanuit deze vraag zijn wij, studenten Oefentherapie Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam, gestart met het eerste onderzoek naar deze tak binnen de GRZplus. De onderzoeksvraag luidde als volgt: “Wat zijn de meningen en ervaringen van cliënten over de ambulante geriatrische revalidatiezorg bij GRZPlus op verschillende momenten in het zorgtraject?”.

Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn er interviews gedaan met de patiënten die ambulante zorg krijgen. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is, dat de stap tussen klinisch (intern) en het thuiskomen voor de eerste keer nog te groot is. De patiënten gaven aan dat dit vooral komt omdat ze plotseling meer zelf moeten doen in de thuissituatie.

Uit dit onderzoek is er aan de hand van de resultaten een patient journey gemaakt. Deze patient journey geeft een beeld van hoe het traject eruit zal zien voor de patiënten als ze in aanmerking komen voor ambulante zorg. Hierin zijn ook meningen en ervaringen uit het onderzoek verwerkt en kunnen de patiënten zich voorbereiden op het komende traject.

De aanbeveling voor de toekomst is om verder onderzoek te doen naar de stap tussen klinisch en thuis en om te onderzoeken hoe deze stap kleiner gemaakt kan worden.

Meer weten? Mail met Charlotte Eskens (GRZPLUS/De Zorgcirkel).