Activity trackers

15 oktober 2019

Ambulante revalidatie Zorgtechnologie

Ted Duivenvoorde en Menno IJzerman

Wat is de waarde van een activity tracker en welke heeft de voorkeur?

Uit literatuuronderzoek kwamen twee activity trackers naar voren: Actigraph wGT3X-BT en ActivPAL. Uit de interviews bij Zorgcirkel Westerhout en Novawhere is naar voren gekomen dat de zorgprofessionals het belangrijk vinden dat een activity tracker de hoeveelheid activiteit en de intensiteit van die activiteit meet. Dit zorgt er voor dat de therapeut meer inzicht in beweging verkrijgt. Daarnaast is de voorkeur van vele zorgprofessionals dat de activtity tracker makkelijk bruikbaar moet zijn voor patiënt en therapeut.

Beide activity trackers zijn valide en betrouwbaar bevonden en meten wat de zorgprofessionals graag zien in een activity tracker. Over de hanteerbaarheid is vanwege gebrek aan literatuur weinig te zeggen. Hierdoor worden beide activity trackers voorgesteld voor gebruik binnen GRZPLUS.

In een vervolgonderzoek wordt graag gezien dat de aangeboden activity trackers worden getest op hanteerbaarheid/gebruiksvriendelijkheid (evt. in vergelijk met de PAM) voor de zorgprofessional en patiënt. Op deze manier wordt een stap dichterbij invoering van een (hopelijk meer gewenste) activity tracker binnen GRZPLUS gezet.