Hipper (vervolg) – verbeter de interface

14 juli 2020

Zorgtechnologie

Kenneth Combee, Jeffrey Schouten en Maurits Rijnders

Verbeter de interface van de Hipper.

Het doel van het project was voor studenten om door middel van de aangeboden methoden een gebruiker-gericht ontwerp gaan maken. Het ontwerp is van toepassing op het vakgebied van de zorg. Het project waar aan is gewerkt is de hipper. De Hipper is een interventie voor revaliderende ouderen die gebaseerd is op het bijhouden van activiteit door middel van het PAMcoach systeem. Hierbij komt een interface: de opdracht was om deze interface te verbeteren. Door middel van theoretisch en praktijk gericht onderzoek is er een prototype ontwikkeld gericht op gebruik met een smartphone of tablet.

 

 

Meer leven over Hipper?