Coaching en sensoren succesvol voor behandeling thuis

5 februari 2019

Ambulante revalidatie Zorgtechnologie

Dr. Margriet Pol (science practitioner bij GRZPLUS)

Proefschrift: Sensor monitoring to measure and support activities of daily living for independently living older persons.

Als ouderen na een gebroken heup gevolgd worden met bewegingssensoren in hun huis en daarnaast coaching krijgen, voelen zij zich zekerder en herstellen zij beter. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van docent-onderzoeker Margriet Pol.

‘Tijdens onze studie zagen we dat ouderen zo geschrokken waren van de val, dat ze thuis veel minder activiteiten ondernamen dan voorheen’, zegt Margriet Pol. ‘Om deze angst weg te nemen hebben we deze behandeling met sensoren ontwikkeld.’

In totaal deden drie groepen mee. Ouderen die coaching en sensoren, alleen coaching of alleen standaard zorg kregen. Coaching werkte beter dan standaard zorg, maar dit verschil was alleen significant voor de groep die coaching én sensoren kreeg. Na zes maanden gaf die groep (coaching en sensoren) aan dat zij in het dagelijks leven beter konden functioneren (op basis van de betekenisvolle activiteiten).

Margriet Pol is science practitioner bij GRZPLUS en gepromoveerd op de So-Hip studie. Margriet Pol is als senior onderzoeker verbonden aan de HvA, science practitioner Vivium Naarderheem en verbonden aan GRZPLUS. Zij promoveerde begin 2019.