Meetmethoden onderzoek naar ondervoeding

18 januari 2021

Kwaliteit verbeteren en meten

Robin Veerman en Dorien van Pinxteren

Onderzoeksvraag: Welke SNAQ-methode (RC of 65+) is het meest geschikt als screeningsinstrument voor ondervoeding in de geriatrische revalidatiezorg?

Het doel van het onderzoek bij de GRZPLUS was inzicht in welke SNAQ-methode (RC of 65+) het meest geschikt is als screeningsinstrument voor ondervoeding in de geriatrische revalidatiezorg. Ook is er onderzocht of de BIA-meting van toegevoegde waarde is bij de diagnostisering van ondervoeding en is er gekeken of er meer personen met ondervoeding worden vastgesteld dan dat er wordt aangetoond bij de screening met de SNAQ-methoden.

In totaal hebben er 59 revalidanten meegedaan, afkomstig van de GRZ-afdelingen van De Zorgcirkel: Kastanjehof, Transitorium en Novawhere. Uit het onderzoek kwam naar voren dat:

  • De SNAQ-65+ en de SNAQ-RC vrijwel hetzelfde aantal ondervoede cliënten constateerden.
  • Desondanks wordt er voor deze doelgroep aangeraden om te screenen met de SNAQ-65+, vanwege de eenvoudige en meer betrouwbare werkwijze.
  • Daarnaast wordt er gesteld dat een Multi Frequency BIA-meting een toegevoegde waarde heeft bij de diagnostisering van ondervoeding bij de geriatrische revalidanten.
  • Dit geeft namelijk meer inzicht in iemands lichamelijke conditie, waardoor een gerichtere behandeling mogelijk kan worden gemaakt.
  • Ook zou hiermee het mislopen van ondervoede cliënten kunnen worden geminimaliseerd.

Opleiding Voeding en Diëtetiek, Hogeschool van Amsterdam. Jaar 2020-2021.
Docentbegeleider: Annemarie Both-Zuur.
Praktijkbegeleiders: Iris Prosper en Afra Botman