Leesclub GRZPLUS – april 2021

21 april 2021

Zorgtechnologie

GRZ Leesclub

Welke vereisten zijn er bij het implementeren van eHealth interventies binnen de CVA revalidatie?

De Leesclub GRZPLUS is een groep medewerkers van Omring en De Zorgcirkel die zich sterk maakt voor een heldere vertaling van wetenschappelijke literatuur naar de praktijk. In april 2021 boog de leesclub zich over het artikel “What is important in E-Health interventions for stroke rehabilitation? A survey study among patients, informal caregivers, and health professionals” van Manon Wentink et al. (LUMC university).

Dit is onderzocht door patiënten, hun mantelzorgers en zorgprofessionals een digitale enquête toe te sturen waarbij zij middels een 4 punt schaal verschillende uitspraken over eisen met betrekking tot de toegankelijkheid, bruikbaarheid en inhoud van een eHealth interventie voor CVA revalidanten moesten score. De scores zijn geanalyseerd en hebben geresulteerd in 11 meest belangrijke vereisten die gebruikt kunnen worden tijdens het ontwerpen en implementeren van eHealth interventies binnen de CVA revalidatie. Het piramide-model  is gebruikt als leidraad in het onderzoek en geeft de mate van belangrijkheid binnen de 11 vereisten weer waarbij de toegankelijkheid (accessibility) als belangrijkste basisvereiste wordt geacht.