Leesclub GRZPLUS – januari 2023

15 februari 2023

Kwaliteit verbeteren en meten

GRZ Leesclub

Onderzoek naar de relatie tussen ondervoeding en (i)ADL in de tijd van voor opname, tijdens opname en na ontslag.

In januari 2023 boog de GRZPLUS Leesclub zich over het artikel “Malnutrition is associated with poor trajectories of activities of daily living in geriatric rehabilitation inpatients: RESORT“. Dit onderzoek kijkt of er een verband is tussen (het risico op) ondervoeding bij opname en functione-ren in (i)ADL bij geriatrische revalidatie patiënten, van pre-opname tot post-ontslag. Het is een longitudinaal observationeel cohort onderzoek, waardoor er gekeken kan worden hoe het functioneren veranderd in de tijd.

*(i)ADL zijn instrumentele activiteiten in het dagelijks leven, zoals maaltijden bereiden, boodschappen doen en huishoudelijke taken. Het is een longitudinaal observationeel cohort onderzoek, waardoor er gekeken kan worden hoe het functioneren veranderd in de tijd.

Samenvatting

Ondervoeding komt bij 30 tot 50% voor in de geriatrische revalidatie en leidt in veel gevallen tot een langere opnameduur, hoger risico op institutionalisering, lagere kwaliteit van leven en sterfte. De ondervoede geriatrische revalidant heeft een lager niveau op activiteiten in het dagelijks leven (ADL) en herstelt slechter tijdens ziekenhuisopname in vergelijking met de niet-ondervoede revalidant. Het is nog onduidelijk of een ondervoeding een effect heeft op het revalidatieverloop. Dit onderzoek kijkt of er een verband is tussen (het risico op) ondervoeding bij opname en functioneren in (i)ADL bij geriatrische revalidatie patiënten, van pre-opname tot post-ontslag.

Over de GRZPLUS Leesclub

De GRZPLUS Leesclub is een groep medewerkers van Omring en De Zorgcirkel die zich sterk maakt voor een heldere vertaling van wetenschappelijke literatuur naar de praktijk. De Leesclub geeft in een factsheet een samenvatting, beoordeling en aanbevelingen voor de toepasbaarheid van de resultaten voor GRZPLUS.